Tor Kværnø.JPG
Leder Tor Kværnø i NITO Forsvar. Her på talerstolen under NITOs kongress i 2021.

Leder for NITO Forsvar, Tor Kværnø, synes det er en gledelig nyhet. Han tror økningen i antall medlemmer skyldes flere ting:

- Noe handler om at det er et generasjonsskifte i etatene. Noe skyldes økt aktivitet fra de tillitsvalgte for å kikke etter potensielle medlemmer.

Han tror også mye handler om frykten for å trenge en støttespiller i arbeidslivet ved omstillinger.

- Lurt å ha NITO i ryggen

- Det er en tydelig tendens at når det blir omstillinger i hver etat, så finner folk ut at det er lurt å ha en organisasjon som NITO i ryggen, sier han.

Selv har han i flere perioder vært leder for NITO Forsvar – medlemmene i forsvarssektoren.

- Det hjelper ikke å skaffe seg forsikring etter at huset har begynt å brenne.

Framhever forsikring og juridisk støtte

Kværnø påpeker at hvis man kommer i en arbeidskonflikt og trenger støtte, så ryker raskt hundretusener av kroner ut, og at man da ser hvor viktig det er med forsikring.

- Vi har en arbeidsmiljølov og vi har rettigheter. Folk tar det gjerne som selvfølgeligheter, men det er jo organisasjonene i fellesskap, altså gjennom trepartssamarbeidet, som har jobbet for det.

Lederen trekker fram flere fordeler han mener NITO-medlemmer bør benytte seg av:

- Forsikringene er noe jeg vil framheve. Det synlige for folk blir ofte forsikring, men den største medlemsfordelen er at vi har et juridisk støtteapparat som kan trå til dersom man får problemer i arbeidslivet.

LES OGSÅ: 30 prosent rabatt på forsikringer

Vil motivere unge medlemmer til å ta verv

- Hva er dine beste tips til hvordan man rekrutterer NITO-medlemmer?

- Det viser seg at folk ser på de øyeblikkelige godene. Når jeg snakker med studenter eller unge ingeniører spør jeg hvilken pensjonsavtale de har. «Pensjonsavtale? spør de. Jeg har jo knapt fått meg jobb.» Om man ikke tenker på det, kan det jo hende man må jobbe helt til man er 80 år.

Kværnø har også et klart mål framover:

- Jeg har et ønske om at vi kan klare å motivere unge medlemmer til å ta verv i organisasjonen. Enten det er tillitsverv, å delta i arbeidsgrupper, og ikke minst å delta i den politiske delen av NITO, som avdelingsstyrer eller tariffutvalg, avslutter han.

LES OGSÅ: Tillitsvalgtes roller og oppgaver