Egil Thompson og Trond Markussen
Egil Thompson og Trond Markussen, generalsekretær og president i NITO.

Trond Markussen og Egil Thompson, president og generalsekretær i NITO, åpnet landsmøtet sammen foran en fullsatt sal. Landsmøtet 2023 ble arrangert 22. - 23. november på Scandic Asker.

Forberede framtida

– Vi har satt nye medlemsrekorder i år og har nå passert 107.000 medlemmer, sa en stolt Markussen under åpningen.

To blide representanter fra NITOs landsmøte

Presidenten og generalsekretæren framhevet jobben de tillitsvalgte gjør lokalt på sine arbeidsplasser for å sikre økt medlemsvekst og bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt studentenes innsats ute på studiestedene.

– At vi er en så stor fagorganisasjon gjør at vi får større gjennomslag og en sterkere posisjon, sa Thompson.

Begge dro fram viktigheten av at NITO også må se framover og forberede organisasjonen for framtida og neste års kongress.

– Vi skal bruke dette landsmøtet til å glede oss over hvor vi er, og det er i gode tider vi må forberede oss på framtida, sa Markussen til forsamlingen.

Oversiktsbilde av gruppearbeid med flere representanter på NITOs landsmøte

Konstruktive diskusjoner

Landsmøtet diskuterte blant annet NITOs rolle inn i framtida og endringene som skjer innen utdanningsløp og kompetansebehov.

Flere interessante innledere var invitert for å utfordre representantene inn i gruppearbeidet.

Oversiktsbilde av sal med glade representanter på NITOs landsmøte

Blant de som inntok talerstolen var blant annet direktør i Norad, Bård Vegard Solhjell, adm. dir. i Digital Norway, Liv Dingsør, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde og representanter fra FAFO, SINTEF Digital og OsloMet.

Flere av innlederne var tydelige på at både NITO som organisasjon og ingeniører og teknologer spiller en viktig rolle i tida framover.

Både Norad-direktøren og stortingsrepresentant Nordby Lunde pekte på ingeniørens viktige rolle i samfunnet.

– NITOs medlemmer sitter på mange løsninger og ingeniørene har en nøkkelposisjon, sa Nordby Lunde.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre på talerstolen under NITOs landsmøte
Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H).

– Ingeniører redder ikke verden, men verden kan ikke reddes uten ingeniører, kom det fra Norad-direktør Solhjell.

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad holder innledning på NITOs landsmøte
Direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell.

Resultatet fra gruppearbeidet som ble gjennomført på landsmøtet ble oversendt hovedstyret og vil gå inn i grunnlaget for videre arbeid mot kongressen i 2024.

En arbeidsarena

NITOs landsmøte er en arbeidsarena der politikk møter hverdag, organisasjon møter mål, og tillitsvalgte møter andre tillitsvalgte til framoverlent diskusjon om veien videre.

Landsmøtet arrangeres i årene mellom kongressene og samler over 100 representanter fra hele landet.

I 2024 er det igjen duket for kongress, hvor strategier og viktige veivalg skal vedtas, samt valg av nytt hovedstyre.

NITOs kongress 2024 vil finne sted 22.-24. november ved Quality Hotel Expo på Fornebu.

Alt om landsmøtet (krever innlogging)