Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg. Om du ikke fagorganiserer deg, har du ikke samme tilgang på nettverk og fageksperter som de som er organisert.

For den 25 år gamle masterstudenten Iver Nybø har gode forsikringsordninger for studenter, unike kurs og arrangementer og karriereveiledning vært avgjørende for hvorfor han meldte seg inn som student ved NTNU.

- Som student på NTNU møter man ofte NITO på «stripa» på Gløshaugen. Her står de ofte på stand, deler ut kaffe, informerer om medlemsfordeler og pitcher kommende kurs og arrangementer. Det er et stort og aktivt nettverk av NITO-ingeniører her, forteller han.

Master med mening

For Nybø som både er samfunnsengasjert og opptatt av opplevelser, har også samarbeidet NITO har med Ingeniører uten grenser vært avgjørende i valget av fagforening. Selv har han vært med i et tverrfaglig team til Eco Moyo utdanningssenter i Kilifi, Kenya.

Iver Nybø NITO master med mening 04.jpg
Gruppebilde av masterstudentene som reiste. Her ved inngangen til skolen. Fra venstre: Lukas Hartnik, Maja Kirkhus, Anja Waitz, Iver Nybø og Kari Lervik.

- Som ingeniør får du utfordret deg selv og kunnskapene dine. Spesielt som geotekniker er man aldri ferdig utlært, og dette gjør at ingen dag blir lik den forrige. Det er utrolig gøy å se et stort byggeprosjekt utfolde seg og ferdigstilles, når man selv har vært involvert i, og kanskje hatt ansvar for deler av prosjektet.

- I Kenya fikk Master med mening-studentene komme med anbefalinger til bygging av en 100.000 liter vanntank for å sikre vannbehovet til skolen. En stabil vanntilgang er viktig både for drikkevann, til matlaging og sørge for gode sanitære forhold, sier han og fortsetter:

- Vi prosjekterer for at vanntanken skal bygges under jorden, men dimensjonerer for at den også kan benyttes som fundament for nybygg. Ved å prosjektere under grunnen vil tanken være skjermet fra sollys og naturlig isolert, noe som opprettholder en stabil kjølig temperatur, og motvirker algeoppblomstring i drikkevannet.

Iver Nybø NITO master med mening 05.jpg
Lukas Hartnik, Nybøs partner i masteroppgaven, som gjennomfører permeabilitetsforsøk av løsmassene på området, med god hjelp fra noen av skolebarna.

Ingeniører er viktige for framtida

NITOs ingeniører og teknologer har en nøkkelrolle i å oppfylle FNs mål om å stoppe klimaendringene innen 2030. Innovasjon, teknologi og tverrfaglig samarbeid er nøkkelord for framtidas ingeniører og teknologer.

- Vår tids store utfordring er miljøet, bærekraft og klimaendringer. Vi har over tid bygget et samfunn basert på ikke-fornybare energikilder, mineraler og råstoffer vi har stadig mindre av. Ikke minst industriavfall som kan være veldig skadelig i lokalmiljø. Framtidas ingeniørrolle vil fokusere mer på disse utfordringene, uansett hvilket fagfelt man jobber innenfor, mener 25-åringen.

Han har derfor en klar oppfordring:

- Dersom du liker å løse oppgaver, gjerne med kreative løsninger, er ingeniøryrket for deg. Som ingeniør får man en unik mulighet til å påvirke samfunnet.

- Du får stort eierskap til den jobben du gjør, og mange ingeniører får se resultatene av sitt eget arbeid i form av ferdigstilte byggeprosjekter, produkter i butikken, eller påvirkning i kraftmarkedet, avslutter han.