En rekrutterer som får i oppdrag å pukke ut relevante søkere fra en stillingsannonse har kanskje 50, 100, eller flere søknader å behandle.

- Det betyr at du har kun sekunder på deg til å få vedkommende til å stoppe opp og ta deg med videre i en ansettelsesprosess, forteller rådgiver og coach Petter A. Knudsen.

Her er hans topp fem tips til hvordan du skiller deg ut:

Petter A. Knudsen brødbilde.jpg
Petter Knudsen er en erfaren rådgiver og coach med bred administrativ kompetanse og lang ledererfaring. Han jobber med ledelse av omstillings- og nedbemanningsprosjekter. (Foto: NITO)

1. Gjør hjemmeleksa di

Før du i hele tatt vurderer å søke, må du vite mer om bedriften og stillingen enn det som står i stillingsannonsen. Undersøk hva bedriften eller stillingsannonsen er ute etter.

Informasjonsinnhenting er alfa og omega.

Ikke gjør feilen å droppe research. Se over hjemmesiden, søk på Purehelp eller Proff, se på og sjekk også konkurrenter og bransjeorganisasjoner.

Sørg alltid for at du har ringt opp personen som står som kilde. Det betyr at du i søknad kan vise til hyggelig samtale når du søker. Gitt at du har stilt gode spørsmål om stillinga du ringte om.

Få hjelp av NITOs jobbsøkerteam 

2. Få fram din nøkkelkompetanse

Grunnarbeidet er gjort. Du har lest stillingsannonsen, ringt kontaktpersonen. Nå må du tenke gjennom din nøkkelkompetanse. Utdannelse/kompetanse, erfaring, personlige egenskaper, IT-kompetanse ut over standard MS Office, ledererfaring og språk, samt annet som er relevant for bedriften og stillingen.

Få ned de ferdighetene du har som er mest relevant. Det kan være sertifiseringer, eller programmer spesifikt for den jobben du søker på. 

3. Bruk aldri en standard CV og søknad

Vær bevisst på at det tar en researcher eller en personalkonsulent mellom ti og tolv sekunder å vurdere deg. Det nytter ikke å ha noe som heter "standard CV". Gjør den interessant. Den må være kort, relevant og matchende til stillingen du søker på.

Ikke tro at søknaden og CV-en du sendte sist fungerer over alt. Det er bedre med to gode søknader, enn ti like.

NITOs karriereveileder: 7 steg på veien til ny jobb

Som medlem av NITO kan du sende inn din CV og jobbsøknad til evaluering hos NITOs jobbsøkerteam.

4. Ha klart referansene

Du er gjennom første nåløye og skal på intervju. Like viktig er nå dine referanser, så vel som din research. Har du sjekket at referansene kan selge deg inn og din kompetanse?

Hold referansene oppdatert med relevant CV og søknad til den stillingen de skal kommentere din egnethet til.

5. Still gode spørsmål og øv på "standardspørsmålene"

Det er ikke bare du som skal bli intervjuet. Du er også der for å lære om bedriften. Ta med deg relevante spørsmål som gjør deg i stand til å vurdere om dette er jobben for deg. Det viser også at du har gjort en jobb i forkant og er genuint interessert.

Øv deg på gode svar på alle typer av spørsmål slik at du er godt forberedt.

Prøv å kommuniser gjennom intervjuet hvordan du kan være til nytte for bedriften og avdelingen. For ingeniører er nytte knyttet til levere i tid, levere tjenester eller prosjekter innenfor avtalt kostnadsramme, levere god kvalitet, utvide kundegrunnlaget eller kunne selge mer til eksisterende kunder og så videre.