Gå til innhold
Medlemsfordeler

Derfor bør du ha ulykkesforsikring

Hva om du faller på glattisen, snubler på joggeturen eller blir påkjørt på vei til jobb/skole? Får du en skade er en ulykkesforsikring god å ha.

En ulykkesforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir utsatt for en ulykke og får skader på grunn av den.

Forsikringen definerer en ulykkesskade som skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uventet ytre, fysisk hendelse.

Forsikringsvilkår oppleves ofte som kompliserte. Forsikring eller forsikringsvilkår er kanskje ikke det som opptar oss mest i hverdagen. En forsikring skal bare være der, helt til det skjer noe som gjør at du får nytte av den.

Det kan selvfølgelig være fint å få dekket TV-en som plutselig falt ned fra veggen, eller bilen som noen hadde bulket mens du var inne på butikken. Men har du tenkt over konsekvensene ved å ikke ha en ulykkesforsikring?

Ulykke_listebilde.jpg

Vær forsiktig på glattisen

Rakel bilde.jpg- Skadeavdelingen i Tryg Forsikring fikk nylig en henvendelse fra en kunde som hadde sklidd på isen. Røntgen og CT-undersøkelser påviste et komplisert brudd i et leggbein i høyre fot, sier Rakel Olava Mørch. Hun er produktspesialist i Tryg Forsikring.

- Kunden i denne saken hadde NITOs utvidede ulykkesforsikring  og fikk 7500 kroner i ren kompensasjon som følge av beinbruddekningen. I tillegg fikk han dekket behandlingsutgifter som også utgjorde noen tusen kroner.

- Hvis det viser seg at foten er varig skadet, vil det også være mulig å motta erstatning for varig medisinsk invaliditet. Dette avklares når saken er ferdigbehandlet og skaden er vurdert stabil.

Hold balansen

- Andre typiske ulykker er at man mister balansen og faller på fjelltur, velter på sykkel, faller på ski eller sklir i trapper utendørs eller innendørs, fortsetter Mørch. - Det blir fort mye utgifter til for eksempel tannskader.

Gode grunner til å ha NITO Utvidet Ulykkesforsikring

  • Du kan få opptil nesten 4.500.000* kroner ved varig medisinsk invaliditet** som følge av en ulykke. Et slikt beløp vil kunne lette hverdagen betraktelig.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter ved ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen du får ved medisinsk invaliditet.
  • Forsikringen omfatter hele familien. Barn er omfattet av forsikringen helt ut det forsikringsåret de fyller 21 år.
  • Du kan motta inntil 10.000 kroner i erstatning for beinbrudd.

Dekningene som er beskrevet over er en del av NITO Utvidet Ulykkesforsikring, den koster 1356 kroner årlig (2020-pris). Det vil si under fire kroner dagen for både deg og din familie.

Les mer om NITO Ulykkesforsikring

* Forsikringssummen er G-regulert og avhenger av familiesammensetningen på skadetidspunktet. Se forsikringssum i egen tabell.

** Erstatningen for varig medisinsk invaliditet på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold.

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

Forsikringssenter_smalt.jpg

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler