Alt om NITOs kongress 2024 (krever innlogging)

NITOs kongress er det høyeste beslutningsorganet i NITO.

Kongressen avholdes hvert tredje år og samler representanter fra hele landet. Under kongressen diskuteres og besluttes viktige saker som berører organisasjonens politikk, strategier, og Lov for NITO (organisasjonens overordnede vedtekter).

Representantene på kongressen velger også NITOs hovedstyre, inklusiv president og visepresident, samt vedtar de overordnede økonomiske føringene for organisasjonen.

Hvem møter på NITOs kongress?

Her møtes representanter blant annet fra de lokale NITO-avdelingene. Vil du være med å påvirke kongressen, møter du på årsmøtet i din lokale avdeling og spiller inn saker der.