Hvem møter på NITOs kongress?

Her møtes representanter fra de lokale NITO-avdelingene. Vil du være med å påvirke kongressen, møter du på årsmøtet i din lokale avdeling og spiller inn saker der.

Hva skjer på kongressen?

Kongressen tar opp overordnede politiske saker som angår medlemmene. Her vedtas strategier, og kongressen tar viktige veivalg for NITO. 

Hovedstyret velges på kongressen, og det er de som leder NITO i kongressperioden på tre år. Det er også kongressen som vedtar og endrer lov for NITO.