Trond Markussen- Jeg vil rose styret i HSØ for riktig beslutning. Endelig har rådene fra fagfolkene blitt tatt på alvor, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Vi håper at helseministeren tar lærdom av dette og lytter til de faglige rådene hvis lignende situasjoner oppstår, sier Markussen.

Tøffe år – David mot Goliat

- Våre tillitsvalgte har stått i dette på en beundringsverdig måte. Det er ingen tvil om at det har vært noen tøffe år med mye usikkerhet og frustrasjon over ikke å ha blitt lyttet til, sier Markussen.

- Det har vært David mot Goliat. Beslutningen viser at vårt arbeid har vært viktig, fagkompetansen blir hensyntatt.

Det verste tapet er tid

Helseminister Bent Høye begrunnet outsourcingen med økt tempo og mer penger til pasientbehandling.

- HSØs beslutning viser at outsourcing ikke er et trylleformular for å øke tempoet i moderniseringen. Man må gjøre gode faglige vurderinger og dersom man ikke har orden i eget hus og kontroll på tilgangen hjelper det ikke å outsource. Det gjelder alle områder, ikke bare helse, understreker Markussen.

Tillitsvalgte kommenterer slik:

Nå må helseministeren handle: - Dette viser at det er uklokt å spare penger på IKT-sikkerhet. IKT-sikkerhet koster. Nå må helseministeren sikre at dette blir prioritert, sier Terje Aurdal.

- Sykehuspartner må få midler til å gjøre den jobben som er nødvendig. Å ta god hånd om IKT-sikkerheten er avgjørende, sier Aurdal.

- Dette har også vært en vanskelig sak politisk. Vi har opplevd frustrerte stortingspolitikere som ikke vet hva slags informasjon de skal stole på, sier Nanette Loennechen. - Skal de lytte til helseministeren eller det de får fra fagorganisasjonene. Denne historien viser at NITO og de andre fagorganisasjonene har hatt rett hele veien, sier Loennechen.

NITO IKT