- Jeg er både stolt og takknemlig for tilliten som bioingeniørene har vist meg ved å stemme på meg. Jeg er glad og veldig motivert til å ta fatt på ny periode, ikke minst fordi vi har stemt fram et fagstyre som jeg har stor tro på og som det skal bli moro å jobbe med, sier von der Fehr.

Fagstyreleder Rita Huitfeldt von der Fehr
Fagstyreleder Rita Huitfeldt von der Fehr

- Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen av det nye fagstyret, vi har fått med oss både unge og erfarne styremedlemmer, geografisk har vi truffet godt og vi har samlet masse verdifull kompetanse. Vi blir tre menn og tre kvinner, og dette tror jeg blir veldig bra, konstaterer von der Fehr. 

Lav valgdeltakelse

Av 5562 stemmeberettigede medlemmer, så var det 1126 som stemte ved valget. Det gir en valgdeltakelse på 20 %. - Vi ønsker oss alltid større engasjement, men vi endte opp med høyere deltakelse enn forrige valg, så da er vi på rett vei, sier von der Fehr. - BFI vil fortsette å jobbe med dette gjennom å være faglig interessante og ha fokus på det som engasjerer bioingeniørene i kommende periode.

Fagstyrets prioriteringer

- Hva vi skal bruke de tre neste årene på er litt tidlig å si noe om, da det nye fagstyret må få være med å avgjøre det. Jeg ønsker imidlertid å ha fokus på å bygge samhold, stolthet og trygghet for styremedlemmene, men også for bioingeniører generelt til å utøve sitt yrke og øke sin kompetanse.

Fagstyret for perioden 2020-2023

 • Leder: Rita von der Fehr, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Nestleder: Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Styremedlemmer:

 • Barbro Henriksen, Noklus Nordland, Bodø
 • Frode Vågen, NTNU Trondheim
 • Nils Jarle Nesbakken Oma, Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo
 • Gøril Skogvang, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Suppleanter som trer inn i fagstyret ved varig forfall av fagstyremedlemmer i valgperioden:

 • Kaja Marienborg (1. suppleant), Sykehuset i Vestfold
 • Kirsti Holden (2. suppleant), Sørlandet sykehus Arendal

Yrkesetisk råd for perioden 2020-2023

 • Leder: Mona Pedersen Unnerud, Sykehuset Østfold

Rådsmedlemmer:

 • Bjarne Hjeltnes, OsloMet storbyuniversitetet
 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet, Gjøvik
 • Christina Matheseon Mæland, Stavanger universitetssjukehus, er valgt som varamedlem