Spesialistkomiteen har ansvar for vurdering av kandidater som søker om spesialistgodkjenning for bioingeniører etter fastsatte retningslinjer, og er ansvarlig for godkjenning av den enkelte kandidat.

Spesialistkomiteen blir oppnevnt av fagstyret, men velger selv en leder. 

For at spesialistkomiteen skal være beslutningsdyktig må minimum seks medlemmer være tilstede i møtet. Spesialistkomiteen kan suppleres ved behov.

Flertallet av medlemmene i komiteen skal ha mastergrad eller høyere grad, eller minimum spesialistgodkjenning. Flertallet av medlemmer i komiteen skal ha bioingeniørfaglig bakgrunn. Utdanningsinstitusjonene skal være representert med minimum en representant. 

Spesialistkomiteens sammensetning må ivareta behovet for kontinuitet og lik behandling av søknader over tid. Dette innebærer at maksimalt en tredjedel av medlemmene kan skiftes ut hvert annet år.

Spesialistkomiteens medlemmer 2022

Navn Arbeidssted Utvalg E-post
Torill Andersen Stavanger universitetssykehus NITO BFI kvalitetsstyring
Ida Mari Haugom (vara) Fürst Medisinsk Laboratorium  
Hilde Midtbø-Hjelvik Haukeland universitetssjukehus NITO BFI patologi
Kristin Tvete (vara) St. Olavs hospital  
Marie Elisabeth Vad Oslo universitetssykehus, Ullevål NITO BFI mikrobiologi  
Lene Henriksen Holm (vara) Haukeland universitetssjukehus  
Anita Thornquist Vestre Viken, Bærum sykehus NITO BFI medisinsk biokjemi
Lene Mikkelsen (vara) Stavanger universitetssjukehus  
Sunniva Eikevåg Stavanger universitetssjukehus NITO BFI preanalyse og PNA
Hilde Fjeld Myrvold (vara) Fürst Medisinsk Laboratorium  
Gunnhild Vatne Leirvik St. Olavs hospital NITO BFI immunologi og transfusjonsmedisin
Gunn Kristin Håkonsen (vara) Sykehuset Innlandet  
Gro Gundersen Akershus universitetssykehus NITO BFI forskning
Ragnhild Røsbjørgen (vara) NTNU Trondheim  
Ina Møller NTNU Trondheim NITO BFI utdanning  
Bente Alm NTNU Ålesund  
Hilde Hegseth St. Olavs hospital observatør, fagstyret