Studiefondets styre behandler søknadene om stipend til Bioingeniørfaglig institutts studiefond. Styret behandler søknadene etter Retningslinjer for bioingeniørfaglig institutt.

Les mer om hvordan du kan søke stipend fra studiefondet.

Studiefondets styre i perioden 2023-2025

Kaja Marienborg OsloMet - Storbyuniversitetet Leder
Kjetil Jenset Sykehuset Innlandet Styremedlem
Karen Raaen Roland St. Olavs hospital Styremedlem
Heidi Andersen NITO Bioingeniørfaglig institutt Observatør
Liv Kjersti Paulsen NITO Bioingeniørfaglig institutt Sekretær