Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI patologi som er et tilbud til alle som er interessert i dette faget.

Bli med i fagnettverket NITO BFI patologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra NITO BFI patologi med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for NITO BFI Patologi

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i NITO BFI patologi 2024

Hilde Midtbø-Hjelvik Utvalgets leder Haukeland universitetssjukehus
Bernt Andre Olsen Veterinærinstituttet
Barbara Løken Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF
Natalia Kval Fürst Medisinsk laboratorium
Ingrid Karlsen Nordlandssykehuset Bodø
Nardos Tesfaye Woldemariam OsloMet
Nimo Hatinoor Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Liv Kjersti Paulsen
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt