Yrkesetisk råd administrerer fagnettverket NITO BFI etikk som er et tilbud til alle som er interessert i dette faget.

Bli med i nettverket NITO BFI etikk

Som medlem får du: 

 • Motta nyhetsbrev fra yrkesetisk råd med stoff om etikk
 • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
 • Delta på temamøter

Yrkesetisk råd 2023-2025

Gry Andersen
Leder
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Maren Øverseth
Medlem
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Christina Matheson Mæland
Medlem
Stavanger universitetssjukehus
Grethe Haugland Halvorsen
Medlem
Haukeland universitetssykehus, Bergen
Margrete Tennfjord
Sekretær fra BFI
NITO Bioingeniørfaglig institutt

Yrkesetisk råd skal

 • Holde seg oppdatert om viktige saker knyttet til etikk. Det forventes også at man på eget initiativ følger med i media og på egen arbeidsplass
 • Skrive omtrent to innlegg til etikkspalten i tidsskriftet Bioingeniøren
 • Gi innspill til høringer fra NITO
 • Lage brev til etikknettverket
 • Planlegge og gjennomføre BFI kurs i etikk
 • Forelese om temaer relatert til etikk
 • Behandle spørsmål fra medlemmene
 • Ta opp aktuelle saker til diskusjon
 • Fronte saker i media etter avtale med fagstyrets leder og sekretariatet

Møtevirksomhet

Yrkesetisk råd (YER) har 4-6 møter i året. I tillegg arrangerer yrkesetisk råd ett kurs i året, eller deltar med etikkinnslag på kurs i regi av andre utvalg.  

Møtested

De fleste møtene holdes i NITO møtesenter i Støperigata 1, Oslo. I 2020 og 2021 har de fleste møtene vært digitale på grunn av smittevern.