homofilt par foto GettyImages web.jpg
Illustrasjonsfoto, GettyImages.

En undersøkelse fra 2019 fra European Agency for Fundamental Rights, viser at 19 prosent av lesbiske, homofile og bifile, 35 prosent av transpersoner og 32 prosent av interseksuelle mennesker føler seg diskriminert på jobben. De opplever diskriminering både ved rekruttering og på arbeidsplassen gjennom arbeidslivet.

EU-kommisjonens strategi for de neste fem årene skal bidra til klarere og mer omfattende implementering av eksisterende lovgivning for å bekjempe diskrimineringen. Det skal ses mer på hvordan skeive mennesker kan beskyttes bedre mot diskriminering.

Trond Markussen ute bred.JPG

- Det er viktig at EUs ledelse setter denne saken skikkelig på dagsorden, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

- Med den negative utviklingen vi har sett i enkelte europeiske land, har det uvurderlig verdi at EU er tydelige og stiller krav til medlemslandene om å slå ned på diskriminering i arbeidslivet, fortsetter han.

Mangfold som kvalitetstegn

NITO er en del av den europeiske arbeidslivsorganisasjonen industriAll Europe og er gjennom den med på å støtte strategien fullt ut.

Judith Kirton-Darling, industriAll Europe sin visegeneralsekretær, er glad for at kommisjonen løfter disse utfordringene.

IndustriAll understreker at mangfold og inkludering er avgjørende for å stimulere nye ideer og fremme et innovativt, blomstrende samfunn. De peker på at det for eksempel er en påvist sammenheng mellom LHBTIQ-inkludering og avkastning på kapital, innovasjon og produktivitet.

Strategien forutsetter at medlemsstater og bedrifter får veiledning for å styrke trans- og interkjønns deltakelse i arbeidsmarkedet.

Koronapandemien har ifølge industriAll gitt høyere nivå av hat, vold og diskriminering av denne gruppen. Det hevdes at hatforbrytelser ofte ikke engang blir rapportert og man ser negative erfaringer med rettshåndhevelse. Det har også vært eksempler på utfordringer med bevegelse over landegrenser under pandemien for LHBTIQ-familier.

- Vi kan ikke lukke øynene for at LHBTIQ-menneskers hverdagsopplevelse varierer betydelig i EU. Generelt økte sosial aksept av HBTI-personer fra 71 prosent i 2015 til 76 prosent i 2019. Men den gikk ned i ni medlemsstater, sier Kirton-Darling på nettsidene til IndustriAll.

- Vi registrerer hyppigere anti-LHBTIQ-hendelser og angrep på LHBTIQ-markeringer. Dette er bekymringsfulle trender. Vi ser også erklæringer om LHBTIQ-ideologifrie soner. Det har ingen plass i vår union, sier hun.

IndustriAll Europe ser fram til å støtte EU-kommisjonen i utforming og implementering av strategien i årene som kommer.

NITO er en sterk pådriver i arbeidet i industriAll og vil følge prosessen videre og jobbe for en bedre arbeidshverdag for alle.

Les mer på nettsidene til industriAll

Se også: Må være nulltoleranse mot homohets