Trond Markussen hender krysset bredere.JPG

- De av våre medlemmer som opplever diskriminering eller trakassering knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, bør ta kontakt med NITO, for råd og veiledning eller for å tak saken mer formelt videre, oppfordrer Markussen. 

  • 55,4 prosent av et representativt utvalg av NITOs medlemmer melder tilbake i en undersøkelse at det i stor grad er akseptert å være LHBTIQ-person på arbeidsplassen.

  • 32,4 prosent har inntrykk av at LHBTIQ-personer aldri opplever trakassering på arbeidsplassen. Mange har imidlertid svart «vet ikke» til spørsmålene.

Ikke svar fra de som har skoen på

- Spørsmålene er stilt til et utvalg tilfeldige medlemmer, det er altså ikke nødvendigvis den som har skoen på som er spurt. Derfor sier ikke disse tallene noe om opplevd diskriminering sett fra LHBTIQ-personers ståsted. Den store andelen som svarer «vet ikke» viser nettopp dette, sier Markussen.

homofilt par foto GettyImages web 2.jpg

NITO-presidenten mener arbeidstakerorganisasjonene har en viktig oppgave i å jobbe for et godt og trygt arbeidsliv for alle.

Han viser til at Pride-festivalene rundt i landet er med på å minne oss på denne oppgaven.

- Arbeidsgivere har også et stort ansvar. De må jobbe for nulltoleranse, og for å tilrettelegge for alle typer mangfold på arbeidsplassen, sier han.

NITO ønsker å bli bedre

- Arbeid mot diskriminering i arbeidslivet er en del av opplæringen og dialogen NITO har med våre tillitsvalgte. Men vi bør gå gjennom det arbeidet vi gjør og se om det er mer vi kan gjøre, sier Markussen.

- En hver som opplever diskriminering, trakassering og/eller mobbing på arbeidsplassen som følge av seksuell legning er én for mye.

- LHBTIQ-personer er dessuten en svært sammensatt gruppe, der det kan være variasjon i opplevd grad av diskriminering og utestenging mellom de ulike identitetene.

Markussen peker på at det er skjedd store endringer i samfunnet, med mer åpenhet og toleranse for mangfold. Medaljens bakside er at man da lett kan overse at diskriminering og trakassering faktisk foregår fremdeles, ikke minst i arbeidslivet.

- Det er som sagt ikke sikkert at NITO gjør nok. Derfor vil jeg ta et initiativ til et møte med FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, for å få mer kunnskap og innspill på hvordan vi som fagorganisasjon kan bidra til at alle skal oppleve en trygg hverdag på jobb uten diskriminering og trakassering, sier Markussen. 

Har du innspill om diskriminering og mangfold på arbeidsplassen?

NITO vil gjerne høre fra deg.

Send en e-post til rådgiver Stine Dale:

Festtalene må omsettes i praksis

Mathias Holst. Foto: Tinius Holst- Man kan ikke vedta at man er gode på mangfold og inkludering, det må øves på. Festtalene må omsettes i praksis. Det sier Mathias Holst, leder for Rosa kompetanse arbeidsliv i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (bildet, foto: Tinius Holst).

- Vi er glad for at NITO er opptatt av kjønns- og seksualitetsmangfoldet og at NITO vil bruke sin posisjon til å bidra til mer åpenhet og inkludering på norske arbeidsplasser. Det er viktig å legge til rette for at folk kan være «hele seg» på jobb.

snakk trygt.JPGHolst viser til at flere bedrifter er blitt oppmerksom på hvilket ansvar de har i denne tematikken. Noen har derfor bestilt kurs og foredraget «Rosa kompetanse arbeidsliv» fra foreningen FRI. Det er et kurs som gir gode råd og innspill om hvordan du på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Vi er blant annet opptatt av å gi et språk i bunn som hjelper folk til å snakke trygt om dette, sier Holst.

Lesbiske, homofile og bifile har hatt diskrimineringsvern i arbeidslivet siden 1998. Transpersoner fikk eget vern mot diskriminering i 2014. Arbeidsgivere har plikt til å gjennomføre tiltak for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlagene.

Tips for inkludering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir følgende tips om inkludering på arbeidsplassen:

  1. Bruk et inkluderende språk og bruk bilder av LHBTIQ-personer i både intern og ekstern kommunikasjon.

  2. Vær tydelig på at homofobi og trakassering ikke er akseptabelt og at det vil få konsekvenser, uavhengig om dere har LHBTIQ-personer blant medarbeiderne deres eller ikke.

regnbueflagg liste oslo pride Foto Christer Nexmark Oslo Pride.jpg

Se NITOs ulike politikkområder