Brita Svartveit.JPGNITO har nå etablert ekspertutvalg blant annet innen IKT, kraftforsyning, petroleum, klima og miljø.

Oversikt NITOs ekspertutvalg 

Brita Svartveit er bærekraftsrådgiver i Rambøll og ser fram til å komme i gang med arbeidet i ekspertutvalget for klima og miljø. - Jeg ser også fram til å lære gjennom ekspertutvalget jeg er en del av, men også følge utviklingen av de andre ekspertutvalgene og fagnettverkene i NITO, sier Svartveit.

- Våre medlemmer er nøkkelen til å løse samfunnets utfordringer og våre ekspertutvalg vil bidra til dette, sier NITOs president Trond Markussen (bildet under).

- Alle medlemmer kan henvende seg til disse utvalgene med innspill. Målet med ekspertutvalgene er at NITO i enda større grad møter medlemmenes forventninger, ønsker og behov.

NITOs politikk vedtas på kongressen hvert tredje år. Gjennom ekspertutvalg følger NITO strømningene i samfunnet, tydeliggjør NITOs politikk og kan være med på å sette dagsorden.

Trond Markussen i miljø.JPG

Hva er den nyeste teknologien og hvordan kan den påvirke vår hverdag? Hvilke utfordringer byr ny teknologi på? Hva er de beste løsningene for verden? Dette er viktige spørsmål for ekspertutvalgene.

- Svarene på disse spørsmålene endrer seg over tid, det gjør at vi kontinuerlig må utvikle vår politikk. Ekspertutvalgenes viktigste bidrag inn i dette arbeidet er deres faglige ekspertise, sier Markussen. 

Vil gjøre mer politikk ut av medlemmenes kompetanse

- Vi er en organisasjon med nærmere 100.000 kunnskapsrike medlemmer. Ekspertutvalgene består av et knippe av disse. Det gir oss en unik mulighet til å benytte medlemmenes kompetanse til å løse utfordringer samfunnets står overfor, som klimakrisen m.m., sier Markussen.

- Medlemmene i ekspertutvalgene er også gode ambassadører for å synliggjøre våre medlemmer og den viktige jobben de gjør hver dag for at samfunnet vårt skal fungere, sier han.

En arena for kompetansedeling og kompetanseheving

- NITO er et fellesskap hvor kunnskap deles med hverandre. Medlemmene i ekspertutvalgene får utvidet nettverk, faglig innsikt og god forståelse for NITOs politikk. Dette er kompetanse medlemmene kan ta med tilbake til sin egen arbeidshverdag og ikke minst dele videre i egen virksomhet, avslutter Markussen.

Se NITOs politikk