NITOs politikk vedtas på kongressen hvert tredje år. Gjennom ekspertutvalg følger NITO strømningene i samfunnet, tydeliggjør NITOs politikk og kan være med på å sette dagsorden.

Trond Markussen i miljø.JPG

Hva er den nyeste teknologien og hvordan kan den påvirke vår hverdag? Hvilke utfordringer byr ny teknologi på? Hva er de beste løsningene for verden? Dette er viktige spørsmål for ekspertutvalgene.

- Svarene på disse spørsmålene endrer seg over tid, det gjør at vi kontinuerlig må utvikle vår politikk. Ekspertutvalgenes viktigste bidrag inn i dette arbeidet er deres faglige ekspertise, sier Markussen (bildet). 

Nye ekspertutvalg

NITO har nå etablert ekspertutvalg blant annet innen IKT, kraftforsyning, petroleum, klima og miljø.

Oversikt NITOs ekspertutvalg 

Vil gjøre mer politikk ut av medlemmenes kompetanse

- Vi er en organisasjon med nærmere 100.000 kunnskapsrike medlemmer. Ekspertutvalgene består av et knippe av disse. Det gir oss en unik mulighet til å benytte medlemmenes kompetanse til å løse utfordringer samfunnets står overfor, som klimakrisen m.m., sier Markussen.

- Medlemmene i ekspertutvalgene er også gode ambassadører for å synliggjøre våre medlemmer og den viktige jobben de gjør hver dag for at samfunnet vårt skal fungere, sier han.

En arena for kompetansedeling og kompetanseheving

- NITO er et fellesskap hvor kunnskap deles med hverandre. Medlemmene i ekspertutvalgene får utvidet nettverk, faglig innsikt og god forståelse for NITOs politikk. Dette er kompetanse medlemmene kan ta med tilbake til sin egen arbeidshverdag og ikke minst dele videre i egen virksomhet, sier Markussen.Brita Svartveit.JPG

Brita Svartveit (bildet) er leder for ekspertutvalget for klima og miljø. Hun er bærekraftsrådgiver i Rambøll og ser fram til å komme i gang med arbeidet.

- Jeg setter pris på å kunne dele min kompetanse innen klima og miljø. Sammen med de andre i ekspertutvalget vil jeg bidra til å sette dagsorden for NITOs politiske arbeid, sier hun.

- Jeg ser også fram til å lære gjennom ekspertutvalget jeg er en del av, men også følge utviklingen av de andre ekspertutvalgene og fagnettverkene i NITO, sier Svartveit.

- Alle medlemmer kan henvende seg til disse utvalgene med innspill. Målet med ekspertutvalgene er at NITO i enda større grad møter medlemmenes forventninger, ønsker og behov, avslutter Markussen.

Se NITOs politikk