For NITO er det viktig at medlemmer og tillitsvalgte med spisskompetanse bidrar inn i politiske prosesser. NITO har derfor opprettet ekspertutvalg som tilrettelegger for dette.

Ekspertutvalg

IT og digitalisering

Ekspertutvalget ledes av Per Øyvind Hodøl.

Nestleder, Bjørn Tore Sund

Epost:

Mobil: 91868075

Kraftforsyning

Ekspertutvalget ledes av Bjørn Seljeseth.

Epost:

Mobil: 91868075

Nestleder, Kristine Klementsen.

Epost:

Mobil: 98648538

 

Petroleum

Ekspertutvalget ledes av Sigve Eikeland.

Epost: .

Mobil: 90618458

Sigve Eikeland 3.JPG

Nestleder, Jorunn Birkeland.

Epost:  

Mobil: 90246344

Klima og miljø

Ekspertutvalget ledes av Brita Svartveit.

Epost:

Mobil: 98683434

Nestleder, Helge Klevengen.

Epost:

Mobil: 41452922

 

Nye ekspertutvalg skal booste NITOs politikk

Bidrar på ulike områder

Medlemmene i ekspertutvalgene skal med utgangspunkt i sin ekspertise og engasjement bidra til å videreutvikle NITOs politikk og standpunkt i viktige spørsmål for eksempel gjennom høringer.  

Det er faste ekspertutvalg som skal bidra med innspill og identifisere konkrete tiltak innenfor prioriterte politiske områder. Dette er områder som har stor betydning i samfunnet og som er viktig for NITO.  

Det kan også opprettes ad-hoc ekspertutvalg hvor formålet er å bidra til i spesifikke politiske saker eller utviklingsarbeid over en kortere periode.

Vi ønsker gjerne innspill til tema som ekspertutvalgene bør jobbe med og vi hører gjerne fra medlemmer og tillitsvalgte som har ideer og/eller ønsker å engasjere seg. Se kontaktinformasjon om hver ekspertutvalg over.

NITOs politikkområder

Engasjer deg også i fagnettverk

NITOs fagnettverk gir deg mulighet til holde deg oppdatert på ditt fagområde eller lære om nye.

Bli med og utvid nettverket ditt.  

Bli kjent med NITOs fagnettverk