Vi er nå i gang med å rekruttere til NITOs nye ekspertutvalg

For den kommende perioden vil vi ha ekspertutvalg på følgende områder;

  • Klima og miljø
  • Energi (petroleums- og fornybarnæring)
  • IKT og digitalisering
  • Bærekraftig industri og næring

De nye ekspertutvalgene vil ha oppstart høsten 2024 og fristen for å søke er 20. juni 2024.

Er du eller noen du kjenner en god kandidat?

Send en kort beskrivelse av din faglige bakgrunn og din motivasjon for å engasjere deg til . Dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å kontakte vår utredningssjef Tone Tønnessen på samme e-postadresse eller på tlf. 99529517.

Kunnskap skaper endring

NITO er ingeniørenes og teknologenes stemme i det offentlige rom. Vi verdsetter din faglige dyktighet, og gjennom ekspertutvalgene får du en unik mulighet til å påvirke både NITOs politikk og norsk politikk.

Våre ekspertutvalg består av medlemmer med spesialisert kunnskap på en rekke fagfelt. Denne kunnskapen er sentral i vårt politiske arbeid, og bidrar til at  NITOs politikk er både faktabasert og representativ for våre medlemmer.

Våre ekspertutvalg bidrar blant annet til politiske høringer, kronikker og debattinnlegg. Gjennom dette arbeidet vil du ikke bare bidra til å forme fremtiden, men også styrke ingeniørenes og teknologenes stemme, rolle og relevans i samfunnet.

Som ekspertutvalgsmedlem får du blant annet politisk erfaring, nettverk og kompetanseheving.

Bli en del av NITOs ekspertutvalg — der din kunnskap skaper endring.