bedriftsbesøk longyearbyen.jpg
F. v.: Svein Jonny Albrigtsen, Anders Ringheim, Karl Magne Faksdal og Trond Markussen hos Store Norske på Svalbard. 

- Det er store endringer Svalbardsamfunnet står overfor. Det er spennende å erfare hvordan næringslivet her snur seg rundt. Det har de bevist at de har evne til å gjøre raskt, sier NITO-president Trond Markussen.

I månedsskiftet mai/juni besøkte han flere virksomheter på Svalbard: Energiverket, Sysselmesteren og Store Norske Gruve 7.

Avvikler kull som energikilde

I Longyearbyen besøkte Markussen Energiverket som skal redusere sine utslipp for å innfri de nye miljøkravene. Energiverk forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme og har vært driftet på kull siden 1983.

- I første omgang skal energiverket gå fra kull til diesel. Det vil redusere CO2-utslippet betraktelig, forklarer Markussen.

- Men hva blir veien videre? I neste fase trenger de en bedre løsning som avhenger av politiske rammebetingelser. Her må ingeniører og teknologer finne de beste løsningene for framtida.

- Det er spennende å se hva man kan tenke seg av grønn energiforsyning. Teknologer er løsningen og NITO har teknologene som er sentrale i omstillingen, sier Markussen. Han har tro på at flere gode løsninger er på vei.

Trond Markussen i Gruve 7 listefoto.jpg
NITO-president Trond Markussen på besøk i Gruve 7.

Stort behov for ingeniører og teknologer

Markussen møtte også NITO-medlemmer hos Sysselmesteren på øya. De fortalte om utfordringer med å tiltrekke seg og beholde kompetanse, spesielt innen IT.

- I møtet hos Sysselmesteren diskuterte vi hva som kan gjøres for at det skal bli mer attraktivt å jobbe på Svalbard. Man ønsker tilstedeværelse og aktivitet her. Ulike behovsundersøkelser, både blant arbeidsgivere og NITOs egne medlemmer, viser at det fortsatt vil være et stort behov for ingeniører og teknologer. Det er en utfordring å rekruttere ingeniører og teknologer generelt i Norge, og det rammer ikke minst Svalbard.

- NITO er opptatt av hvordan vi kan møte denne utfordringen, og gjør en omfattende innsats for å rekruttere flere ingeniører og teknologer.

- For å tiltrekke seg de riktige ansatte må Svalbard blant annet legge til rette for partnere og familier. Klarer man å finne arbeidsgivere som trenger arbeidskraft slik at de kan ta imot to som kommer hit? spurte Markussen. 

Følger utviklingen videre  

NITO-presidenten besøkte også Gruve 7 som i dag har 45 ansatte. Denne kullgruva skal avvikles innen september 2023, når energiforsyningen på Svalbard ikke lenger skal driftes på kull.

Markussen vil følge utviklingen av Svalbardsamfunnet nøye framover, og synes det er bra at de snur seg rundt og ser seg om etter nye muligheter.

Les også:

Artic Drone Event pekte på muligheter for Svalbard

NITO satser mer på droneteknologi og etablerer nasjonalt fagnettverk

Ingeniørene har klokketro på strategisk dronesatsing i Longyearbyen