Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Spesialistkomiteen

Spesialistkomiteen består av medlemmer fra instituttets åtte rådgivende utvalg, samt en observatør fra fagstyret.

Spesialistkomiteen har ansvar for vurdering av kandidater som søker om spesialistgodkjenning for bioingeniører etter fastsatte retningslinjer, og er ansvarlig for godkjenning av den enkelte kandidat.

Spesialistkomiteen blir oppnevnt av fagstyret, men velger selv en leder. 

For at spesialistkomiteen skal være beslutningsdyktig må minimum seks medlemmer være tilstede i møtet. Spesialistkomiteen kan suppleres ved behov.

Flertallet av medlemmene i komiteen skal ha mastergrad eller høyere grad, eller minimum spesialistgodkjenning. Flertallet av medlemmer i komiteen skal ha bioingeniørfaglig bakgrunn. Utdanningsinstitusjonene skal være representert med minimum en representant. 

Spesialistkomiteens sammensetning må ivareta behovet for kontinuitet og lik behandling av søknader over tid. Dette innebærer at maksimalt en tredjedel av medlemmene kan skiftes ut hvert annet år.

Spesialistkomiteens medlemmer 2020

Navn Arbeidssted Utvalg E-post
Berit Revå Sykehuset i Vestfold RUFKA
Camilla Hynås Luhr (vara) Vestre Viken  
Kirsten M. Østbye OsloMet - Storbyuniversitet RUFPAT
Inger-Lise Neslein (vara) OsloMet - Storbyuniversitetet  
Anita Løvås Brekken Stavanger universitetssjukehus RUFMIK
Marie Elisabeth Vad (vara) Oslo universitetssykehus, Ullevål    
Anita Thornquist OsloMet - Storbyuniversitetet RUMBIO
Lene Mikkelsen (vara) Stavanger universitetssjukehus  
Helga Aasen Osvoll Helse Førde RUPPAS
Hilde Fjeld Myrvold (vara) Fürst Medisinsk Laboratorium  
Gunnhild Vatne Leirvik St. Olavs hospital RUFIT
Hanne Braathen (vara)    
Vivi Volden OsloMet - Storbyuniversitetet RUFUT
Jill Tove Indrevik (vara) Norges Arktiske Universitet  
Synnøve Austad Yksnøy Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sjukehus RUFBIF
Gro Gundersen (vara) Akershus universitetssykehus  
Gøril Skogvang Universitetssykehuset Nord-Norge Observatør, Fagstyret
Publisert: Sist oppdatert: