Spesialistkomiteen har ansvar for vurdering av kandidater som søker om spesialistgodkjenning for bioingeniører etter fastsatte retningslinjer, og er ansvarlig for godkjenning av den enkelte kandidat.

Spesialistkomiteen blir oppnevnt av fagstyret, men velger selv en leder. 

For at spesialistkomiteen skal være beslutningsdyktig må minimum seks medlemmer være tilstede i møtet. Spesialistkomiteen kan suppleres ved behov.

Flertallet av medlemmene i komiteen skal ha mastergrad eller høyere grad, eller minimum spesialistgodkjenning. Flertallet av medlemmer i komiteen skal ha bioingeniørfaglig bakgrunn. Utdanningsinstitusjonene skal være representert med minimum en representant. 

Spesialistkomiteens sammensetning må ivareta behovet for kontinuitet og lik behandling av søknader over tid. Dette innebærer at maksimalt en tredjedel av medlemmene kan skiftes ut hvert annet år.

Spesialistkomiteens medlemmer 2020

Navn Arbeidssted Utvalg E-post
Turid Fredriksen St. Olavs hospital RUFKA
Berit Revå (vara) Sykehuset i Vestfold  
Hilde Midtbø-Hjelvik Haukeland universitetssjukehus RUFPAT
Camilla Stormo (vara) Universitetet i Agder  
Anita Løvås Brekken Stavanger universitetssjukehus RUFMIK
Marie Elisabeth Vad (vara) Oslo universitetssykehus, Ullevål    
Anita Thornquist OsloMet - Storbyuniversitetet RUMBIO
Lene Mikkelsen (vara) Stavanger universitetssjukehus  
Helga Aasen Osvoll Helse Førde RUPPAS
Hilde Fjeld Myrvold (vara) Fürst Medisinsk Laboratorium  
Gunnhild Vatne Leirvik St. Olavs hospital RUFIT
Hanne Braathen (vara) Haukeland universitetssjukehus  
Vivi Volden OsloMet - Storbyuniversitetet RUFUT
Marianne Larsen (vara) Akershus universitetssykehus  
Synnøve Austad Yksnøy Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sjukehus RUFBIF
Gro Gundersen (vara) Akershus universitetssykehus  
Gøril Skogvang Universitetssykehuset Nord-Norge Observatør, Fagstyret