Hvem?

Vegard Fluge. Bioingeniør ved Oslo universitetssykehus, avdeling for mikrobiologi, enhet for serologi.

Hvorfor valgte du å bli bioingeniør? 

Det som gjør jobben og utdanningen enestående er kombinasjonen av teori og praksis. På laboratoriet knyttes teorien til det praktiske og man bruker denne kunnskapen for å gi høy kvalitet på og nøyaktighet i analyseresultatet. 

Det praktiske arbeidet ved laboratoriet stiller også høye krav til nøyaktighet og struktur i arbeidet som gjøres, noe jeg liker. Det gir en stolthet i det man gjør.

Visste du at Vegard også er med i NITOs serie om ingeniørene som skal forme framtida? Innslaget med ham kan du se her.

Hvorfor er du medlem i NITO?

Jeg er medlem i NITO først og fremst fordi jeg mener det er viktig å ha en sterk fagorganisasjon som kan kjempe for bedre arbeidsvilkår og høyere lønn.

I tillegg til dette har jeg også en gunstig innboforsikring og gode renter på boliglånet mitt hos Nordea som medlem av NITO.

Les også: Medlemsskap i BFI gir bioingeniører unike faglige og økonomiske fordeler

Hvordan markerer NITO seg på din arbeidsplass?

Ved min arbeidsplass har vi NITO-tillitsvalgte som representerer NITO både under jobbintervju, personalsaker og andre større prosesser ved sykehuset. Det er også NITO som gir oss støtte til å feire den internasjonale bioingeniørdagen, 15. april.

Hvorfor skal andre velge å melde seg inn i NITO?

Jeg mener at den viktigste grunnen til å bli medlem av NITO er at jo flere som blir medlem jo sterkere står fagorganisasjonen. Og en sterk fagorganisasjon har større gjennomslagskraft når det kommer til å kjempe for bedre arbeidsvilkår og høyere lønn.

Som medlem får man i tillegg gode tilbud på forsikringer og lån. Det er også en trygghet å vite at man ikke står alene dersom det skulle oppstå en situasjon i arbeidslivet hvor man trenger hjelp.

Bioingeniør Vegard Fluge: