Utleie.jpg

Du har kanskje et rom til overs, et par senger du vil leie ut, eller du leier ut hele huset eller leiligheten når du selv er på ferie. Hva da med forsikring? Hva hvis gjenstander blir stjålet eller ødelagt, leilighet ramponert og hus satt i brann? 

Jostein Kalvenes passfoto.JPGTryg forsikring kan fortelle at de har en del forsikringsskader som sees i sammenheng med utleie og Airbnb.

- De fleste går på tyveri og skadeverk på innbo, forteller Trygs produktsjef, Jostein Kalvenes (bildet). - Men på grunnlag av hvor mange som årlig leier ut, så er det ikke noe stort problem. Uansett er det en veldig trygghet å ha NITO Innboforsikring. Da er du godt sikret om noe skulle gå galt, sier Kalvenes.

Airbnb har en god vertsgaranti som legger til rette for et ryddig utleieforhold. Men vertsgarantien er ingen forsikring. Vertsgarantien hjelper deg godt på vei om ting skulle bli ødelagt, men den hjelper deg ikke med alt, den har flere begrensninger. Heldigvis får du god hjelp om du har NITO Innboforsikring.

Fordeler med NITO Innboforsikring

Forsikringen er tilpasset NITO-medlemmer og har Trygs beste dekninger og forsikringsvilkår til en meget gunstig pris.

Kjøp NITO Innboforsikring

Kjøp NITO Innboforsikring - student

Det lønner seg med gode medlemsfordeler når store verdier står på spill.

Trygs produktsjef har svarene på de mest vanlige spørsmålene NITO-medlemmer har om utleie og Airbnb:

Har Airbnb egen forsikring om noe går galt?

- Airbnb har ikke en forsikring, men noe de kaller "vertsgaranti". Denne er relativt begrenset og har blant annet unntak unntak for verdigjenstander, smykker, kunst, penger og verdipapirer. Siden vertsgarantien ikke er en forsikring er den heller ikke underlagt forsikringsavtaleloven, med de rettigheter som ligger for forbrukere der. Airbnb opplyser tydelig på sine nettsider at vertsgarantien kun er et supplement til en innbo- eller utleieforsikring. Den kan heller ikke påklages til Finansklagenemnda slik en forsikring kan, sier Kalvenes.

Holder det med NITO Innboforsikring?

- Har du NITO Innboforsikring og har i tillegg kjøpt Trygs utleieforsikring dekkes tyveri, underslag og skadeverk. Det som er spesielt med Trygs utleieforsikring er at den dekker ubetalt husleie og utkastelse, dette skjer riktignok sjeldent i sammenheng med korttidsleie.

Må jeg kontakte forsikringsselskapet før utleie?

Ja, vi skal ha beskjed om at du leier ut, hvis du har bygningen forsikret i Tryg, da dette påvirker risikoen. Om du vil kjøpe utleieforsikring kan du gjøre dette samtidig, hos Tryg er dette en valgfri tilleggsdekning til din hus- eller fritidshusforsikring. Denne dekker da (i tillegg til innbo/løsøre) bygningsskader ved for eksempel skadeverk, forteller Kalvenes.

Hva med ting som blir ødelagt? 

- Hør med Airbnb om du kan få dekket dette gjennom vertsgarantien. Men ja, har du NITO Innboforsikring så dekker den også såkalte "uflakshendelser". Hvis det dreier seg om normal slitasje ved bruk så er dette ikke en forsikringssak.

Hva om den som leier har satt fyr på huset?

- Innboforsikringen gjelder det du har inne i huset. Om den du leier ut til gjør boligen din til et totalhavari eller setter huset i brann, er det en husforsikring som da tar seg av det. Husk at som NITO-medlem har du gode vilkår og god pris på NITO Husforsikring.

Velg NITO Innboforsikring