Se ingeniørens råd nederst i saken

Fuktige høst- og vinterdager er slitsomme for bolighus. Det er særlig vann som er den store fienden. Forsikringsselskapene betaler ut milliarder av kroner etter vannskader hvert år, og mange av skadene kunne være unngått dersom boligeier hadde vært mer observant.

Et godt vedlikeholdt hus sikrer deg mot skader og bevarer verdien på eiendommen din. Men hva skal du egentlig gjøre for å ta vare på boligen? Hva kan du pusle med selv, og hva bør du få eksperter til å hjelpe deg med?

- Du kan gjøre mer enn du kanskje er klar over, sier Kjetil Lein, kommuneingeniør og visepresident i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. - Men arbeid som krever faglig innsikt, bør overlates til profesjonelle håndverkere, understreker han.

Kjetil Lein rydder.JPG

- Hyppige inspeksjoner lønner seg, sier Lein. - Gjør det til en god vane at du inspiserer hele boligen minst én gang i måneden.

- Da skal du også gå opp på taket og sjekke at det ikke er løse stein eller papp, krype inn på loftet og se etter lekkasjer og gjøre det samme i de innerste kjellerkrokene, understreker Lein.

- Ta gjerne bilder når du inspiserer, dette er god dokumentasjon til bruk dersom du skulle få en skade, sier han.

Lein er én av mange ingeniører som er opptatt av godt vedlikehold. Som kommuneingeniør har han sett mange eksempler på skader som har oppstått på grunn av slitasje og dårlig vedlikehold.

- Å ta godt vare på huset er avgjørende for levetiden på det. Holder du huset godt vedlike får du også en bedre pris når du en dag skal selge, sier han.

Er du huseier må du sørge for vedlikehold

Ole Irgens web.JPGKommunikasjonssjef Ole Irgens (bildet) i Tryg Forsikring understreker at huseier plikter å føre tilsyn med boligen og å utføre vedlikehold og reparasjoner.

- Skader som skyldes manglende vedlikehold blir som hovedsak ikke dekket av forsikringen, så det kan bli dyrt dersom du forsømmer boligen, sier Irgens.

Mange NITO-medlemmer har skaffet seg NITO Husforsikring da den skal være blant de beste husforsikringene på markedet. - Om du har en god forsikring får du selvsagt dekket skader som oppstår, men vi vil jo alle unngå ødeleggelser og tap av det vi har. Vedlikehold er en undervurdert prioritering, sier Lein.

- Enkelte ting kan man gjøre selv, andre ting bør en ha fagfolk til å gjøre for seg

Lein oppfordrer deg til å gå gjennom listen under og å ta grep.

Slik tar du vare på huset ditt – kommuneingeniørens råd om hvordan du tar best vare på huset

Dette kan du gjøre selv

 • Kjetil Lein i stige.JPGRens takrenna
  Rens taknedløpsrør og takrenner for løv, kvist og lignende. Led vann fra taknedløp vekk fra huset (i god avstand bort fra huset), eller koble det til felles overvannsledning som leder vannet bort fra huset.

 • Se etter lekkasje og fuktskader
  Kontroller vegger, tak og loft for vanninntrenging. Se etter tegn på lekkasjer og fuktskader. Typiske eksempler er at maling flasser av, tapet løsner. Råte i vegger, karmer og skjøter/overganger ses ofte som misfarging. Sjekk særlig rundt piper, rør, luftekanaler osv.

 • Monter frostvakt og ha litt varme på hytta
  For hus eller fritidsboliger som ikke er i bruk eller lite i bruk om vinteren, anbefales det å montere "frostvakt" for å unngå frost og dermed at rør ikke fryser. Sprukne vannrør er et stort problem. Ikke vær kjip, ha på litt "lunk" i huset/hytta, det kan være en billig forsikring.

 • Ikke bruk toalettet som søppelbøtte 
  Det er KUN tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Andre ting bidrar bare til å svekke rørsystemet: Q-tips, sanitærbind, frityrolje og annet stekefett, engangskluter, våtservietter og filler, tannpirkere, kondomer, teposer med mer skal IKKE kastes i do.

Noe av dette kan du gjøre selv

Kjetil Lein i grøfta.JPG

 • Sjekk rør og drenering
  Ta en skikkelig rørsjekk og kontroller dreneringen rundt huset. Er den ødelagt, må den skiftes eller repareres. En rørinspeksjon vil avdekke eventuelle skader og viser om røtter etc. har ødelagt eller trengt inn i dreneringen. Gamle betongrør kan ha forvitret og gamle jernrør kan ha rustet i stykker. En god drenering, senker grunnvannsnivået. Derfor er det viktig at den er utført riktig og ligger dyp nok.

 • Isoler og beskytt grunnmuren 
  Puss ødelagt mur og evt. påfør beskyttende membran, isoler og/eller legg på grunnmurspapp (knotteplast). Benytt trykkbrytende og drenerende masse inn mot muren (pukk og duk). Unngå å legge blomsterbed helt inntil muren. Moderne isolasjon har to funksjoner: Isolasjon, men den beskytter også murveggen mot klima og skiftende værforhold.

 • Få overflatevann bort fra huset
  Hindre at overflatevann renner inn mot huset. Terrenget skal helle bort fra bygningen: Sørg for at det er fall fra huset. Det betyr at vannet skal renne bort fra huset. En tommelfingerregel er at helningen skal være minst 15 cm, regnet fra husveggen og 3 meter ut. Dersom det er vanskelig å få "fall" bort fra huset, kan man lage en ledegrøft eller drensgrøft.

Få hjelp av fagfolk – kontakt en rørlegger

 • Unngå tilbakeslag 
  Utfordringer med tilbakeslag fra avløpsrør eller lignende kan løses ved å montere "tilbakeslagssikring" som for eksempel "tilbakeslagsventil" (membranventil, flottørventil, klaffeventil).

 • Bruk stengbare gulvsluk
  Hindre vanninntrenging fra sluk ved å montere stengbare gulvsluk (flere alternativer).

 • Benytt pumpe
  Pumpe regnes som den sikreste måten for å unngå at avløpsvann (kloakk) trenger inn i huset/kjelleren. Pumpe er kostbart og krever en del oppfølging og vedlikehold samt strømtilknytning. Pumpe kan også monteres for å håndtere overvann i trappenedløp, innkjørsel, nedkjørsel til garasje eller lignende.         

 • Installer vannsensor
  Det er mulig å installere vannsensor med alarm, en såkalt vannalarm/vanndetektor. 

Når skaden har skjedd – hva gjør jeg?

Kjetil Lein sier at om situasjonen er akutt må du skaffe deg hjelp så snart som mulig.

 • Ambulanse/politi/brannvesen
  Om liv og helse står i fare – ring nødetatene: Brann 110, politi 112, helse 113.

 • Rørlegger
  I tillegg til det rørtekniske, hjelper de deg også med å skaffe slamtømmefirma om det er nødvendig.

 • Brannvesen
  Kan hjelpe deg med lensepumper og sugeutstyr for å fjerne vann.

 • Kommunen ved vann- og avløpsenheten
  Disse kan hjelpe med vannstenging, har lokalkunnskap om rørsystemene og vet hva slags type vann- og avløpssystem boligen er tilknyttet.

 • Forsikringsselskap
  Meld skade så tidlig som mulig. De kan bistå med dine rettigheter, hva forsikringen dekker og hva du har krav på av hjelp, for eksempel til avfuktning og tørking av boligen.

Godt å ha husforsikring

På tross av godt vedlikehold er det anbefalt å ha en god husforsikring. Om huset ditt blir ødelagt av hærverk, storm eller vann som strømmer inn, gjør en skikkelig husforsikring at du ikke blir sittende med hele regningen selv.

Som NITO-medlem har du tilbud om NITO Husforsikring, en skreddersydd husforsikring som også har fokus på miljø.

Sjekk fordelene med NITO Husforsikring