flytteutgettyimages.jpg

Den økonomiske situasjonen til studenter kan ofte være trang, og det er sikkert mye man heller gjerne skulle brukt penger på enn forsikring. Men uhell kan skje, og om noe først går galt kan det få store økonomiske konsekvenser hvis man ikke er riktig forsikret.

En student som flytter hjemmefra bør i hvert fall ha innbo-, reise- og ulykkesforsikring.

Må kjøpe egen eller dekket av foreldrene?

Et vanlig spørsmål er: Trenger barna å kjøpe sine egne forsikringer når de flytter hjemmefra, eller er de dekket gjennom foreldrene? Svaret er at det kan variere.

Barn og hjemmeboende ungdommer dekkes ofte av foreldrenes forsikringer til man når en viss alder, så lenge man har samme folkeregistrerte adresse som dem. Men vilkårene varierer fra avtale til avtale, og det kan være unntak som er viktig å kjenne til. Sørg for å gå nøye gjennom avtalene for å være sikker på at barna er godt nok dekket.

Hvis barna endrer sin folkeregistrerte adresse, må de kjøpe sine egne forsikringer uansett.

Innboforsikring

Hvis du har NITO Innboforsikring så er innboet til barnet ditt også forsikret på det nye bostedet. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

 • Gjelder studenter som bor midlertidig borte fra forsikringsstedet, dersom hybelen/bostedet er leid og ikke eid.
 • Barnet må være registrert i Folkeregisteret på samme adresse som foreldrene (ikke registrert flytting). 
 • Gjelder midlertidig flytting i Norden.
 • Bokollektiv under ett er ikke dekket, gjelder kun barnets eiendeler som er innlåst på eget rom, ikke eiendeler som oppbevares i fellesareal.

Se vilkår og hva NITO Innboforsikring dekker

Kjøp NITO Innboforsikring

Nødvendig med ekstra verdigjenstandsforsikring?

Svært verdifulle enkeltgjenstander bør i tillegg være forsikret med en egen verdigjenstandsforsikring.

En verdigjenstandsforsikring gjelder også utenfor hjemmet. Eksempel på gjenstander som kan trenge en slik verdiforsikring: dyre klokker, diamantsmykker, instrumenter, våpen, kostbare sykler, bunad, droner osv.

Gjenstander som forsikres på denne måten er dekket mot både «tap av» og «skade på», inntil forsikringssummen som er satt for den enkelte gjenstand.

Reiseforsikring

Er det noe foreldre som har NITO Reiseforsikring må være spesielt oppmerksomme på?

Det sies at de fleste ulykker skjer i hjemmet, men dessverre ikke alle. Med en reiseforsikring vil barna dine være godt dekket også for ulykker og ikke minst sykdom som oppstår når de er på kortere eller lengre reiser.

Har du valgt NITO Reiseforsikring for familie vil barna dine være dekket av denne ut det året de fyller 21 år. Etter dette må de tegne egen reiseforsikring. 

Det er også fort gjort å bli frastjålet eiendeler når man er på reise. Enten man er på trikk eller buss på vei til byen, studiestedet eller butikken eller man er på en noe lengere feriereise i eller utenfor Norge.

NITO Reiseforsikring gjelder på alle typer reiser med varighet inntil 90 dager.

NITO Reiseforsikring dekker flere skadetyper, og har høyere forsikringssummer enn en vanlig reiseforsikring. Forsikringen gjelder hver dag – hele året – og har ingen krav til overnatting.

Har du hjemmeboende barn over 21 år? Da kan du kjøpe reiseforsikring for barna direkte hos Tryg med 30 % medlemsrabatt. Når barna endrer sin folkeregistrerte adresse må de kjøpe egen reiseforsikring.

Les mer og kjøp NITO Reiseforsikring

Ulykkesforsikring

Ifølge Folkehelseinstituttet blir over 300.000 personer skadet i året. De vanligste skadene skjer ved ulykker i hjemmet og under fritidsaktiviteter. Det er flest unge og voksne menn som skader seg i fritidsulykker.

En ulykkesforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir utsatt for en ulykke og får skader på grunn av den.

Blir du skadet i en ulykke, får du umiddelbar hjelp hos lege eller på sykehus, men noen ulykkesskader trenger lang og spesialisert behandling og noen vil i tillegg påvirke deg for resten av livet.

Hva gjelder for NITO Ulykkesforsikring? Er det noe foreldre må være spesielt oppmerksomme på?

Hvis du har NITO Utvidet Ulykkesforsikring, gjelder forsikringen for hele familien. Forsikringssummen tilpasses din familiesammensetning på ulykkestidspunktet.

Det er viktig at man er oppmerksom på følgende:

 • Medlemmets egne barn er dekket ut året de fyller 21 år
 • Medlemmets ektefelle eller samboer sine særkullsbarn er også forsikret når de har samme adresse som medlemmet i folkeregisteret.
 • Skal barna studere i utlandet? De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden for å være dekket. Hvis medlemmet selv trer ut av medlemskapet i norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, opphører NITO Utvidet Ulykkesforsikring

Les mer og kjøp NITO Ulykkesforsikring

Skal barnet ditt bli ingeniør? Husk studentmedlemskap i NITO

Å bli studentmedlem i NITO er lurt. Det koster kun 350 kroner for hele studietida, og gir blant annet mange gode fordeler på forsikring og bank.

 1. NITO Studentforsikring gir gratis tilgang til legehjelp og utvidet online psykisk helsehjelp. I tillegg velger du om du vil forsikre deg selv gjennom +MEG eller tingene dine med +MITT.
 2. NITO Innboforsikring – et valg i studentforsikringen men kan også kjøpes til spesialpris
 3. NITO Reiseforsikring – med pris og vilkår tilpasset studenter
 4. Nordeas best boliglånsrente
 5. Dedikerte bankrådgivere fra Nordeas UNG-team

Les mer om NITO Studentmedlemskap