Når ungdommen har fått seg hybel er det mange som stiller seg spørsmål som: Må jeg ha innboforsikring når jeg flytter hjemmefra? Gjelder innboforsikringen for barnet mitt som flytter ut for å studere? Hybelforsikring – må hybelen være innboforsikret? Det er viktig å tenke gjennom hvordan du og barna dine er forsikret.

Det er godt å vite at om du har NITO Innboforsikring så er innboet til barnet ditt også forsikret på det nye bostedet. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

  • Gjelder studenter som bor midlertidig borte fra forsikringsstedet, såfremt hybelen/bostedet er leid og ikke eid.
  • Barnet må være registrert i Folkeregisteret på samme adresse som foreldrene (ikke registrert flytting). 
  • Gjelder midlertidig flytting i Norden.
  • Bokollektiv under ett er ikke dekket, gjelder kun barnets eiendeler som er innlåst på eget rom, ikke eiendeler som oppbevares i fellesareal.

Se vilkår og hva NITO Innboforsikring dekker

Kjøp NITO Innboforsikring

Trenger jeg ekstra verdigjenstandsforsikring?

Svært verdifulle enkeltgjenstander bør i tillegg være verdigjenstandsforsikret.

En verdigjenstandsforsikring gjelder også utenfor hjemmet. Eksempel på gjenstander som kan trenge en slik verdiforsikring: eksklusive klokker, diamantring, instrumenter, våpen, sykkel, bunad, dyre fiskestenger osv.

Gjenstander som forsikres på denne måten er dekket mot «tap av og skade på», inntil forsikringssummen som er satt for den enkelte gjenstand.

Skal barnet ditt bli ingeniør? Husk studentmedlemskap i NITO

Å bli studentmedlem i NITO er lurt. Det koster kun 350 kroner for hele studietiden og gir blant annet mange gode fordeler på forsikring og bank.

  1. NITO Studentforsikring gir gratis tilgang til legehjelp og utvidet online psykisk helsehjelp. I tillegg velger du om du vil forsikre deg selv gjennom +MEG eller tingene dine med +MITT.
  2. NITO Innboforsikring – et valg i studentforsikringen men kan også kjøpes til spesialpris
  3. NITO Reiseforsikring – med pris og vilkår tilpasset studenter
  4. Nordeas best boliglånsrente
  5. Bankrådgivning fra Nordeas UNG-team

Les mer om NITO Studentmedlemskap