norgesferie1.jpg
- Det er ingen grunn til ikke å ha reiseforsikring når du ferierer her hjemme. NITO Reiseforsikring gjelder fra du går ut porten hjemme og dekker alle dagsreiser, også i Norge. 

Trygve brandeggen - kred-Tryg forsikring.jpg- Tenker du å ta bilferie i Norge har du dekning for tyveri eller innbrudd i bil gjennom de fleste innboforsikringer, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Uforutsette hendelser på ferie

Som alle vet kan det skje uforutsette hendelser på reise, både i utlandet og her hjemme. Da er reiseforsikringen god å ha. Forsinkelse i reiseruten, forsinket bagasje og tyveri eller skadeverk på reisegods er eksempler på skadetilfeller som kan oppstå og føre til merutgifter.

Ved sykehusinnleggelse og hjemtransport vil man også ha rett på erstatning for reiseavbrudd. NITO Reiseforsikring vil gjelde ved slike tilfeller, også når de skjer i Norge.

Les mer om og kjøp NITO Reiseforsikring

- Mange vil trolig booke en leiebil i sommer, og da er egenandelen ved skade på eller tyveri av bilen dekket via NITO Reiseforsikring. Avbestilling av reiser som skyldes sykdom dekkes også. 

Dekker sykdom og hjemtransport

Også på norgesferien dekker NITO Reiseforsikring nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det kan dreie seg om legehjelp, medisiner eller sykehusopphold. Den dekker også nødvendig hjemtransport dersom du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Husk som NITO-medlem har du Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet

- Som for alle andre reiser vil man også på reiser i Norge ha dekning for utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte, enten det gjelder fly, tog eller annet transportmiddel. Du er også dekket for skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger, sier Brandeggen.