Oppdatert 27. januar: Påmeldingsfristen er over og konkurransen er startet. Følg med på nito.no og i sosiale medier for å følge med på konkurransen videre.

Bli med på NITOs innovasjonskonkurranse!

Vil du bidra til å utvikle framtidas teknologiske løsninger? Nå har du mulighet til å vinne en tur til Tanzania sammen med andre NITO-studenter.

Meld deg på NITOs innovasjonskonkurranse

Viktig informasjon

  • Meld på et lag på 3-5 studenter
  • Det laget med den beste ideen får dra til Tanzania og realisere den
  • Påmeldingsfrist 8. januar 2023
  • Sponset for NITO-medlemmer

Vær rask! Meld dere på nå, det er bare plass til 10 lag i konkurransen.

In english:Innovation contest 2023 .pdf

Dette er innovasjonskonkurransen 2023

Se hva vinnerne i innovasjonskonkurransen 2022 fikk oppleve

Slik jobber NITO med bærekraft

NITO jobber for trygge arbeidsplasser og for at alle våre medlemmer skal være rustet for å møte en verden i konstant omstilling. Her har vi samlet gode råd og forslag til hva du kan gjøre for å bidra og litt om hva NITO gjør. Enkelte grep kan kanskje også bidra til å booste karrieren din.  
 
Med bærekraft tenker du kanskje først og fremst på miljø, men det handler også om sentrale sosiale og økonomiske forhold.

Målet med bærekraftig utvikling er at vi imøtekommer våre behov for et godt liv, uten å ødelegge for behovene til framtidige generasjoner.

Samfunnet vårt er i konstant endring, og bærekraftmålene er et veikart for å navigere og tilpasse samfunnsendringene. Krav til bærekraftige produkter, innovative teknologiske løsninger og grønn vekst påvirker arbeidsplassene.  

NITO jobber hver dag for å være den fagorganisasjonen som best ivaretar og ruster sine medlemmer til å utvikle teknologi og infrastruktur, og slik løser utfordringene.

Du har en unik kompetanse som blir avgjørende for å finne løsningene som omsetter målene til praksis. Er du usikker på hvordan du skal gå fram? – NITO kan hjelpe deg. 

Slik jobber vi  

Innovasjonskonkurransen 2022

innovasjonskonkurranse2022.JPG

Innovasjon henger tett sammen med ingeniør og teknologi kompetanse. NITO gjennomførte i 2022 en innovasjonskonkurranse for studenter rettet mot sirkulær økonomi. – Og flere vil bli arrangert. 

Innovasjonskonkurransen 2022: Are you passionate about sustainability and innovation? 

Her er vinnerne og det de fikk oppleve 

Ambassadører

ambassadorer barekraft 2022.JPG

Bli inspirert av det andre gjør helt konkret for å bidra til samfunnsutviklingen. Vi løfter fram noen eksempler. 

Vi bidrar til å innfri bærekraftsmålene

Karriere, kurs og kompetanse

Hvordan kan du som ingeniør eller teknolog bidra til samfunnsutviklingen? Å øke din kompetanse kan bidra. NITO har en rekke kurs og arrangementer, det har blant annet blitt arrangert flere foredragsserier om miljø og bærekraft, og mer kommer.

Se NITOs kurs og arrangementer

bærekraftpersoner i foredragsserie.JPG

Sirkulær økonomi

Verden sløser stadig mer med stadig knappere ressurser. Kun litt under ni prosent av ressursene brukes om igjen. NITO mener at Norge kan ta en lederrolle i omlegging av produksjon og forbruk til en sirkulær økonomi.  

NITO oppmuntrer medlemmer og andre til å bidra i en mer bærekraftig retning blant annet gjennom leserinnlegg som dette:

91 prosent av verdens ressurser som tas i bruk blir til søppel 

NITO deltar i klimanettverket Skift

skiftlogo.JPGSkift er et næringslivsdrevet klimainitiativ hvor målet er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

NITO er første fagorganisasjon i Skift 

NITO har bidratt til rapport om kompetanseskift – se fem råd

Se Skift sine arrangementer - NITO-medlemmer er velkommen til å delta

Helse og Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

bioingeniør gronn skifte gettyimages.JPG

BFI er en del av NITO. Bioingeniørene har laget en rekke konkrete tiltak om bærekraft.

Slik kan jeg som bioingeniør bidra til å nå FNs bærekraftsmål