fareskilt aktuelt.jpg7. oktober er dagen for anstendige arbeidsforhold. Den markeres av fagbevegelsen rundt om i hele verden.

I 2020 vil UNI Global Union, som representerer mer enn 20 millioner arbeidstakere i tjenestesektoren, vie dagen til alle de uunnværlige men ofte usynlige arbeidstakerne som bidrar til å holde samfunnet i gang under Covid-19-pandemien.

Et grunnleggende krav for alle fagforeninger er at medlemmene skal ha en lønn og leve av og en arbeidsplass som ikke er til fare for liv og helse.

Pandemien som fortsatt herjer, har vist at mangel på og for dårlig smittevernutstyr kan få katastrofale følger både for helsearbeidere og andre i særlig kritiske stillinger.

Til de som bidrar

UNI Global retter oppmerksomheten mot alle dem som ikke jobber i stillinger som defineres som særlig kritiske, men som allikevel bidrar på en avgjørende måte i krisehåndteringen.

Det vil si alle som bidrar til å sørge for at det er mat i hyllene, at syke og gamle får den hjelpen de trenger, at skoler, arbeidsplasser, kollektiv transport og offentlige områder har tilstrekkelig renhold, og at distribusjon av grunnleggende varer og tjenester holdes i gang.

Befolkningen i Geneve har allerede tatt denne gruppen på alvor når de i en nylig avholdt folkeavstemning stemte for å innføre verdens høyeste minstelønn.

For å sikre de dårligst lønnede arbeidstakerne i en av verdens dyreste byer å leve i, støttet befolkningen fagforeningenes forslag om en minstelønn på 23 CHF/232 NOK per time.

Viktig at fagforeninger sikrer kravene

- Anstendig arbeid for uunnværlige arbeidstakere betyr bedre lønn, sikre jobber, lønn under sykdom, fagforeningsorganisering og respekt, sier Christy Hoffman (bildet). Hun er generalsekretær i UNI Global Union.

Trond Markussen og Christy Hoffmann.jpg

- Det blir ingen rettferdighet etter pandemien uten en radikal revurdering av verdien av dette grunnleggende og nødvendige arbeidet. Disse arbeidstakerne betyr så mye både i krisetider og til vanlig at de fortjener mer enn applaus og rosende ord, fortsetter Hoffman.

Burde være en selvfølgelighet

- UNI Globals krav til grunnleggende rettigheter for disse uunnværlige arbeidstakerne inneholder heldigvis selvfølgeligheter for norske arbeidstakere, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Kravene gir oss derfor en klar melding om hvorfor det er så viktig at alle vi som organiserer arbeidstakere i bedre stilte land, også støtter globale føderasjoner som UNI i kampen for anstendig arbeid og anstendige arbeidsvilkår i et globalt perspektiv.  

- Det burde være en selvfølgelighet at arbeidstakere som gjør et nødvendig arbeid under en pandemi har sikker reisevei, trygge arbeidsforhold inklusiv tilgang til nødvendig verneutstyr og en sykelønnsordning som tillater at du kan være hjemme hvis du føler deg dårlig.

- Dessverre er det ikke slik. Derfor støtter vi helhjertet opp om UNIs kampanje for fagorganisering og kollektive forhandlinger for å sikre disse arbeidstakerne anstendige arbeidsvilkår, sier Markussen.

Påvirker for det beste for arbeidstakerne

NITOs internasjonale engasjement har sin basis i solidaritet, men kan på lengre sikt også anses å være en hjelp til selvhjelp.

- For i et globalt marked med stadig flere multinasjonale selskaper, blir også norsk konkurransekraft stadig mer avhengig av rammer som påvirkes av forhold utenfor landets grenser. NITO må derfor benytte alle muligheter til å påvirke utviklingen til det beste for arbeidstakerne.