Sentrale tariffkonferanser 2023

NITOs sentrale tariffkonferanser er vårens introduksjon til årets lønnsforhandlinger. I år avholdes konferansene 14.-15. mars på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Sentrale tariffkonferanser 2023

Offentlig sektor

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i all hovedsak forhandler om lønn og ikke den øvrige teksten i avtaleverket.

Stat

Datoer ikke fastsatt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i staten

Spekter

Datoer ikke fastsatt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Spekter

KS

Datoer ikke fastsatt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i KS

Oslo kommune

Datoer ikke fastsatt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Oslo kommune

Samfunnsbedriftene Energi

30. mai: Oppstart forhandlinger

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Samfunnsbedriftene Energi

Privat sektor

I privat sektor skjer selve lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte bedrift. Avtaleverket forhandles imidlertid sentralt. I 2023 skal overenskomsten med Virke forhandles på nytt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i privat sektor

Lønnsoppgjøret for tillitsvalgte 
(Krever innlogging)