Offentlig sektor

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både lønn og arbeidsvilkår.

Stat

20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Følg alle saker om lønnsoppgjør i staten

Spekter

5. april: Oppstart forhandlinger sentral A-del
Forhandlingsfrist kommer senere

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Spekter

KS

6. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist lokale forhandlinger kommer senere

Følg alle saker om lønnsoppgjør i KS

Oslo kommune

20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Oslo kommune

Samfunnsbedriftene Energi

27. september: Oppstart forhandlinger
Forhandlingsfrist kommer senere

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Samfunnsbedriftene Energi

Privat sektor

I privat sektor skjer selve lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte bedrift. Avtaleverket forhandles imidlertid sentralt. I 2022 skal hovedavtalene med NHO og Virke forhandles på nytt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i privat sektor

Lønnsoppgjøret for tillitsvalgte 
(Krever innlogging)