Offentlig sektor

Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene i all hovedsak forhandler om lønn og ikke den øvrige teksten i avtaleverket.

Stat

Følg alle saker om lønnsoppgjør i staten

Spekter

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Spekter

KS

Følg alle saker om lønnsoppgjør i KS

Oslo kommune

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune - se tilleggene

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Oslo kommune

Samfunnsbedriftene Energi

Energiavtale II: Dette blir viktig i lokale forhandlinger

Følg alle saker om lønnsoppgjør i Samfunnsbedriftene Energi

Privat sektor

I privat sektor skjer selve lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte bedrift. Avtaleverket forhandles imidlertid sentralt.

Følg alle saker om lønnsoppgjør i privat sektor

Lønnsoppgjøret for tillitsvalgte 
(Krever innlogging)