Harald Stavn Nikolai AstrupTrond Markussen listefoto.jpg
NITO i møte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup for å diskutere digitaliseringsarbeidet. Fra venstre: Harald Stavn leder for NITOs fagutvalg på IKT, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og NITO-president Trond Markussen.

NITO er med på en felles erklæring til digitaliseringsminister Nikolai Astrup om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Bak erklæringen står sentrale aktører i norsk arbeids- og næringsliv. Det er første gang man i Norge har utarbeidet en slik felles erklæring.

NITO ønsker å bidra til et godt grunnlag for regjeringens arbeid med utvikling av nasjonal strategi for kunstig intelligens. NITO har lenge vært engasjert om utfordringene rundt kunstig intelligens, blant annet i samarbeid med Assosiation of Nordic Engineers (ANE). Flere av rådene kommer fra en rapport NITO har utarbeidet i samarbeid med ANE.

Erklæring: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet

Etikk og kunstig intelligens: Rapportsammendrag og anbefalinger

Fullversjon av ANE/NITO-rapport

Frykter at kunstig intelligens blir moralens vokter

- Dersom kunstig intelligens skal forfekte moralske prinsipper kan det fort bli svært kontroversielt. Det sa Inese Podgaiska, generalsekretær i ANE, da hun på Politicos AI Governance Summit i mars 2019 presenterte rapporten som også vil være viktig i utformingen av Norges AI-strategi.

Inese Podgaiska web summit.JPGVerden opplever nå et kappløp når det kommer til kunstig intelligens. Noen frykter at Europa havner bakpå i dette løpet.

- Europa kan definitivt konkurrere globalt ved å satse på demokratiske verdier og etiske hensyn, sa Podgaiska (bildet).

Podgaiska presenterte rapporten om kunstig intelligens og etikk på den internasjonale konferansen i Brussel. Flere NITO-medlemmer har vært med på å lage denne rapporten. I den gis det ti anbefalinger for å fremme etiske vurderinger ved utvikling og implementering av kunstig intelligens. Den gir også fem strategiske anbefalinger for arbeidet med dette.

Klar for automatisk varsling til politiet?

Etikk og kunstig intelligens forside rapport.JPGPodgaiska viste til at tre forskere fra Kina, Norge og Luxemburg har foreslått en AI-applikasjon i smarte hus som selv avgjør om den skal kontakte politiet eller varsle foreldre. En slik ordning vil kunne varsle om uønskede handlinger, men vil også veldig raskt kunne oppleves som en invasjon av privatlivet.

- Vi må sørge for etterprøvbarhet, tillit og transparens når vi skal utvikle kunstig intelligens, sa Podgaiska.

Hun peker på at det for eksempel kan utvikles sertifiseringsordninger slik at man kan belønne virksomheter som tar etikk på alvor. Podgaiska understreker at dette bare vil være ett av mange virkemidler.

- Etisk bevissthet må også løftes i ingeniørutdanningene og på arbeidsplassen. Samtidig må vi forhindre såkalt «bias» eller skjevheter i datamaterialet som brukes til å utvikle AI, sa hun.

Inese i debatt Brussel.JPG

NITO med innspill til Norges AI-strategi

NITO er en av flere nordiske organisasjoner under ANE. AI- og etikkrapporten er basert på en hackaton der fem av NITOs medlemmer deltok.

trond markussen engasjert 2.JPGPresident i NITO og i ANE, Trond Markussen (bildet), mener at NITO-medlemmer er svært opptatt av problemstillingene rundt kunstig intelligens. Han skal derfor ta opp temaet i et møte med Norges nye digitaliseringsminister, Nikolai Astrup. 

- Jeg er glad for at Nikolai Astrup tok initiativ til en AI-strategi kort tid etter at han tiltrådte, sier Markussen.