- Koronapandemien har medført at svært mange nå er på hjemmekontor. Da er vi mer sårbare for såkalte phising-angrep enn når man er i jobblokalene sammen med kollegaer som man kan spørre, sier Harald Stavn, fagutvalgsleder i NITO IKT.

Her er hans råd for å minske risikoen for å bli utsatt:

  • Sjekk med arbeidsgiver: Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har mistanke om phising-angrep?
  • Ta kontakt med avsender dersom du får en e-post med vedlegg du ikke forventer
  • Bruk ikke samme PC privat som du gjør på jobb
  • Bruk sterke, ulike passord og skift ofte
  • Tenk før du trykker på lenker du får tilsendt
  • Gi aldri ut personlig informasjon
  • Hold PC-en oppdatert

Dette er phishing

Phishing er en type dataangrep hackere bruker for å lure offeret til å gi fra seg sensitiv informasjon. Et phishing-angrep kan for eksempel være en e-post hvor avsender fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank. Offeret lures videre til å åpne et vedlegg eller klikke seg inn på en falsk nettside.

Sterke passord er bare et stykke på veien


Flere eksperter hevder at det dessverre er lite annet vanlige folk kan gjøre enn å bruke sterke passord og håpe på at produktene og dataprogrammene de bruker er sikre.

- Med stadig nye hackerangrep skriver mediene ofte om råd for at folk flest skal sikre seg mot hackerangrep. Det er viktig med slike råd, men det fungerer dessverre bare et stykke på veien, sier Per Øyvind Hodøl, nestleder i NITOs IKT-utvalg (bildet).

hodøl portrett.jpg

Han mener at det må bygges teknisk sikre produkter, som folk uten for mye tekniske kunnskaper kan benytte. Det blir svært viktig når hele hjemmet vårt blir tilkoblet gjennom tingenes internett.

- Mange av produktene vi omgir oss med er allerede knyttet mot nettet. Utviklingen viser at klær og enda flere av produktene vi bruker i hverdagen vil være på nett, forklarer Hodøl.

Dette bør du tenke på når du har hjemmekontor


Dersom du er i en situasjon som krever hjemmekontor, påpeker Hodøl at arbeidsgiver bør legge til rette for at dette skal skje på en sikker og forskriftsmessig måte.

Men du som arbeidstaker må også ta dine forholdsregler.

- Ha jobbens sikkerhetsprosedyrer i bakhodet. Selv om det er gitt: Jobber du med sensitiv informasjon, bør du ikke diskutere dette med tanke på at naboer eller andre kan overhøre dette.

- Vis også som alltid varsomhet med åpning av eposter og klikking på eventuelle lenker eller vedlegg i disse, gjentar Hodøl.