Det skal velges nytt fagstyre og yrkesetisk råd. Valgperioden er tre år fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Hvordan foregår stemmegivingen

Valget i BFI 2022 foregår digitalt med Questback. Alle stemmeberettigede medlemmer i BFI vil motta e-post med stemmeskjema når valget starter. Valget varer fra mandag 17. oktober til og med utgangen av fredag 4. november.

Valg av fagstyre

Det skal i utgangspunktet velges leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter. I år er det kun syv kandidater til fagstyret, og derfor vil det kun bli valgt en suppleant. Hensikten med suppleantene er å sikre kontinuitet dersom det oppstår varig forfall av fagstyremedlemmer i løpet av valgperioden.

Valg av yrkesetisk råd

Til yrkesetisk råd skal det velges leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Kandidatene

Kandidater til fagstyret

Leder:

 • Kaja Marienborg, OsloMet - Storbyuniversitetet (Undervisning, mikrobiologi) 

Nestleder:

 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi) 

Medlemmer: 

 • Thea Frøyen, Betanien sykehus (Medisinsk biokjemi, preanalyse) 
 • Silje Nysted Hagen, UNN (Patologiavdelingen) 
 • Hilde Hegseth, Noklus (PHT og PNA) 
 • Samehia Kausar, Oslo universitetssykehus Ullevål (Medisinsk genetikk) 
 • Karen Raaen Roland, St. Olavs hospital (Farmakologi) 
Kandidater til yrkesetisk råd

Leder:

 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Ledelse, e-helse, samhandling, innovasjon) 

Medlemmer: 

 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssjukehus (Medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Kvinneklinikken) 
 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (Mikrobiologi) 
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (Medisinsk biokjemi) 

Hva innebærer det å være med i fagstyret og yrkesetisk råd?

Oversikt over hvem som er medlemmer i fagstyret og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022, og hvilke oppgaver det innebærer å ha verv i BFI.

Valgordningen i BFI

Det er redegjort for valgordningen i BFIs retningslinjer, punkt 6.