Norsk flagg på Aker brygge listebilde .jpg

Fagbevegelsen har jobbet fram rett til fri på 1. mai og flere uker med ferie. Dette er nedfelt i lov, og mange tariffavtaler gir også rett til ytterligere betalte feriedager.

I Norge har du også fri på en rekke andre dager. Lovfestede fridager er nasjonaldagen 17. mai og de offisielle helligdagene, som for eksempel skjærtorsdag i påsken.

På jul-, påske- og pinseaften er det såkalt helligdagsfred fra kl. 16 og da som hovedregel arbeidsfri fra kl. 15. For de andre helligdagene er hovedregelen arbeidsfri fra kl. 18.

Her får du en enkel oversikt over fridagene, og litt av bakgrunnen til hvorfor disse dagene er fridager.

Offisielle ferie- og fridager i Norge

 • 1. januar - første nyttårsdag
 • Påskefeiring (skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. påskedag og 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Pinse: Pinseaften, 1. og 2. pinsedag
 • Jul: Julaften (24. desember), første og andre juledag, (25. og 26. desember)

Skal du jobbe på helligdager?
De aller fleste har krav på overtidsbetaling. Som organisert i NITO har du noen som sikrer deg dine rettigheter.

Bli medlem i NITO i dag

Hvorfor vi har fri disse dagene

Nyttår

Feiring av året som har gått og året som kommer. Første nyttårsdag (1. januar) er en offentlig fridag.

Nyttårsaften (31. desember) er derimot ikke en offisiell høytidsdag eller helligdag. Den har egne bestemmelser for arbeidsfri slik som jul-, påske- og pinseaften.

Etter loven er nyttårsaften derfor en normal arbeidsdag, men mange virksomheter har avtalt eller administrativt bestemt at ansatte kan jobbe kortere dag eller ta helt fri.

I Norge er det vanlig at virksomheter ikke gir avkortning på lønn om de gir ansatte fri på denne dagen.

Påskefeiringen

I Norge er påsken den lengste ferien i vårhalvåret. Ferien forbindes ofte med hytteturer, skigåing, påskekrim, påskeegg og familiesamvær.

Påske er den viktigste høytiden i kirkeåret både for de katolske, ortodokse og de protestantiske kirkene. Tidspunktet for når påsken feires bestemmes av den såkalte «Påskeformelen» – første søndag etter første fullmåne etter det offisielle vårjevndøgn 21. mars.

Totalt innebærer påskeferien fem helligdager:

 • Palmesøndag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag (alltid en søndag)
 • 2. påskedag (alltid en mandag)

Fridager i mai

 • 1. mai, offisiell høytidsdag: Arbeidernes kampdag
 • 17. mai, offisiell høytidsdag: Norges nasjonaldag
  På denne dagen, i 1814, ble Norges grunnlov undertegnet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Fra 1947 ble 17. mai en offisiell flagg- og høytidsdag i Norge. Dagen feires tradisjonelt med barnetog, korpsmusikk, sang, pølser, is og hygge.
 • Kristi Himmelfartsdag er nesten alltid i mai. Dagen er alltid en torsdag og faller 39 dager etter første påskedag. Kristi Himmelfartsdag faller på ulik dato hvert år. I kristen tro markeres det at Jesus skiltes fra disiplene og ble tatt opp til himmelen på den førtiende dagen etter sin oppstandelse.

Visste du at...
Kristi Himmelfartsdag kan havne på samme dag som 17. mai? Det er riktignok ikke vanlig kost - sist gang dette skjedde var i 1928.

Pinsen

Pinsen feires i enten mai eller juni, avhengig av hvilket år vi befinner oss i. I kristen tro regnes dagen som kirkens fødselsdag. Kristne tror at Den hellige ånd kom til disiplene og slik la grunnlaget for at apostlene kunne etablere menigheter.

Fridager i pinsen:

 • Pinseaften. Faller alltid på en lørdag. Pinseaften er ikke en offisiell helligdag, men det skal i utgangspunktet være arbeidsfri fra kl. 15. Årsaken er at det er kvelden før første og andre pinsedag.
 • Første og andre pinsedag (alltid på en søndag og mandag).

Jul

I kristen tro markerer jul minnet om Jesu fødsel. De som ikke er opptatt av det religiøse i julefeiringen, gjør høytiden ofte til en lysfest og viser til at julefeiringen har historiske tradisjoner fra før kristendommen kom til Norge.   

Fridager i julen:

 • Julaften, 24. desember. Etter arbeidsmiljøloven er julaften i utgangspunktet arbeidsfri fra kl. 15, men mange virksomheter har avtalt eller administrativt bestemt at ansatte kan jobbe kortere dag eller ta helt fri. I Norge er det vanlig at virksomheter ikke gir avkortning på lønn om de gir ansatte fri på denne dagen.
 • Første og andre juledag, 25. og 26. desember

Kan jeg få fri på inneklemte dager?

En inneklemt dag er en vanlig arbeidsdag som faller mellom offisielle høytidsdager, helligdager og helg. Enkelte slike dager er fridager for elever i norsk skole, men dette varierer fra skole til skole.

Som arbeidstaker har du ikke rett til fri på slike dager med mindre det er avtalt. Sjekk om din arbeidsplass har egne regler om fri på disse dagene.

Flere bedrifter har egne ordninger for fri eksempelvis mellom jul og nyttår, og for innledende dager i påsken (dager som elever har fri fra skolen).

Lønn ved fridager

Når det gjelder fridager har du i utgangspunktet ikke krav på lønn disse dagene.

Så er det slik at aller de fleste får lønn likevel, da normal, fast månedslønn gir deg lønn som normalt, uavhengig av helligdager som måtte falle den måneden.

Jobber du med timelønn vil du på den andre siden ikke automatisk ha krav på lønn for fridagene, men tariffavtale eller andre avtaler kan ha bestemmelser som påvirker dette.

Skal du jobbe på en fridag?
De aller fleste har krav på overtidsbetaling. Som organisert i NITO har du noen som sikrer deg dine rettigheter.

Bli medlem i NITO i dag