Vi snakker med beslutningstakerne

Arbeidslivet er under press og stadig omstilling. NITO følger alle prosessene og skal være en tydelig stemme for deg som arbeidstaker.

NITO som organisasjon er politisk uavhengig og vi jobber med alle partier for å fremme ingeniørenes og teknologenes sak. Vi har jevnlig kontakt med politikere, arbeidslivsorganisasjoner og andre samfunnsaktører både nasjonalt og lokalt.

Vi engasjerer oss spesielt innenfor arbeidsliv og utdanning, men også områder som energi, klima, helse, teknologi, digitalisering, IKT, samferdsel, bolig og takst.

Få innblikk i vårt politiske påvirkningsarbeid

Slik blir din stemme hørt – bli med å påvirke

Ved å engasjere deg i bedriftsgruppen din og delta på arrangementer gjennom din lokalavdeling, kan du være med å påvirke hva NITO skal fronte. Det som er viktig for deg og ditt lokalmiljø kan også være viktig i en større politisk sammenheng. Gjennom våre ulike fagnettverk kan du bidra til å utvikle ny politikk.

Å være NITO-tillitsvalgt er en unik sjanse til å gjøre en forskjell for andre samtidig som du utvikler din egen kompetanse. Du får et nyttig nettverk og den jobben du gjør betyr en forskjell på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt har du en sterkere posisjon i påvirkningsarbeid.

Bli med i et fagnettverk

Bli tillitsvalgt

Engasjer deg i din lokalavdeling

Aktuelle saker

Les mer om aktuelle saker

Følg NITO på: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, nito.no

Se alle medlemsfordeler