Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Tom Haga
Medlemsfordeler

NITO er ingeniørenes og teknologenes viktigste stemme

Våre medlemmer har løsningene som bidrar til verdiskaping og innovasjon hver dag. Dette må synliggjøres, og en viktig jobb for oss er å løfte fram medlemmene våre og deres betydning i arbeidslivet og samfunnet.

Vi snakker med beslutningstakerne

Arbeidslivet er under press og stadig omstilling. NITO følger alle prosessene og skal være en tydelig stemme for deg som arbeidstaker.

NITO som organisasjon er politisk uavhengig og vi jobber med alle partier for å fremme ingeniørenes og teknologenes sak. Vi har jevnlig kontakt med politikere, arbeidslivsorganisasjoner og andre samfunnsaktører både nasjonalt og lokalt.

Vi engasjerer oss spesielt innenfor arbeidsliv og utdanning, men også områder som energi, klima, helse, teknologi, digitalisering, IKT, samferdsel, bolig og takst.

Få innblikk i vårt politiske påvirkningsarbeid

Slik blir din stemme hørt – bli med å påvirke

Ved å engasjere deg i bedriftsgruppen din og delta på arrangementer gjennom din lokalavdeling, kan du være med å påvirke hva NITO skal fronte. Det som er viktig for deg og ditt lokalmiljø kan også være viktig i en større politisk sammenheng. Gjennom våre ulike fagnettverk kan du bidra til å utvikle ny politikk.

Å være NITO-tillitsvalgt er en unik sjanse til å gjøre en forskjell for andre samtidig som du utvikler din egen kompetanse. Du får et nyttig nettverk og den jobben du gjør betyr en forskjell på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt har du en sterkere posisjon i påvirkningsarbeid.

Bli med i et fagnettverk

Bli tillitsvalgt

Engasjer deg i din lokalavdeling

Aktuelle saker

Les mer om aktuelle saker

Følg NITO på: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, nito.no

Se alle medlemsfordeler

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Meld deg inn i et av våre fagnettverk

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker