Gå til innhold
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Politikk

Etterspørselen etter ingeniører stiger - det samme gjør kompetansegapet

Flertallet av ingeniørarbeidsgiverne NITO har spurt i sin årlige arbeidskraftundersøkelse, tror på behov for flere ingeniører framover. Dette er en signifikant økning fra 2016 på 12 prosentpoeng.

Trond Markussen- Undersøkelsen viser at det er lys i tunellen og det er kjærkomne nyheter etter to tunge år for mange ingeniører, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

- At 53 prosent mener at det vil være behov for flere ingeniører i virksomheten, lover godt. Ingeniør er fortsatt et framtidsrettet yrke som vil være viktig både i offentlig og privat sektor i årene som kommer. Ingeniører bidrar til nye arbeidsplasser og næringsutvikling, og spiller en viktig rolle i offentlig sektor for utbygging av infrastruktur og ikke minst vedlikehold.

- Fortsatt er imidlertid situasjonen vanskelig for mange, og ledigheten blant ingeniører fortsetter dessverre å stige i deler av landet. Parallelt er det geografiske områder og fagfelt der man sliter å får tak i kvalifiserte ingeniører. Dette viser et todelt bilde, der det er en mismatch mellom utdanning og erfaring hos de som er ledige og det faglige behovet i ulike virksomheter, understreker Markussen.

Les også om behovsundersøkelsen på tu.no

Kompetansegap

Han peker på dette kompetansegapet og mener at både den enkelte og samfunnet må ta tak i dette.

- Hver og en av oss må være villig til kompetanseheving i form av kurs og utdanning hvis det er det som skal til for å kvalifisere oss til litt andre typer ingeniørjobber enn det vi har hatt tidligere. Det gjelder både de som har mistet jobben og de som er i jobb. Endring er en del av det moderne arbeidslivet og vi må alle gjøre vårt for å gjøre oss mindre sårbare for konjunkturendringer. Så må samfunnet og arbeidsgiveren bidra med gode ordninger og tilrettelegging som gjør det mulig med kompetanseheving, både for de som er i arbeid og de som er ledige, sier Markussen.

Behov

 

 

Behovene er noe forskjellige i de ulike sektorene

Kommune: Bygg, vann og avløp, planlegging og veg
Stat: Data og bioingeniør
Privat: Maskin, data elektronikk og automasjon
KS Energi: Elektro, energi/el-kraft
Spekter Helse: Bioingeniør, medisin-teknisk

Mangel på riktig fagkombinasjon

Årsaken til at det er vanskelig å få tak i ingeniører viser seg i første rekke å være mangel på ingeniører med riktig fagkombinasjon. En del av de ledige ingeniørene har altså en kompetanse som ikke matcher arbeidsgivers behov.

 

 

Om undersøkelsen

Det er Ipsos som på vegne av NITO hvert år gjennomfører en behovsundersøkelse blant over 700 arbeidsgivere. Undersøkelsen avdekker hvor lett eller vanskelig det er å få rekruttert den ingeniørkompetansen arbeidsgiverne har behov for.

Det blir i tillegg spurt om hva arbeidsgiverne legger størst vekt på når de rekrutterer og hvordan de oppfatter at arbeidsmarkedet for ingeniører vil være framover. Undersøkelsen blir brutt ned på forhandlingsområde, region og fylke.

Les undersøkelsen, som ble gjort i januar 2017.

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: