Gå til innhold
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Politikk

Arbeidsmarkedet for ingeniører er i bedring

De fleste ingeniørarbeidsgivere NITO har spurt i sin årlige arbeidskraftundersøkelse, tror på behov for flere ingeniører framover, men det er klare variasjoner mellom sektorer og landsdeler.

Trond Markussen- NITOs behovsundersøkelse viser at flere arbeidsgivere opplever at det er meget eller ganske vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har
behov for.

Det bekrefter at arbeidsmarkedet for ingeniører er i bedring, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

 

I undersøkelsen svarer 44 prosent av de spurte at det er vanskelig å skaffe ingeniørarbeidskraft, noe som er betydelig høyere enn i fjor. Andelen som sier det verken er enkelt eller vanskelig er 21 prosent. 

- Disse funnene samsvarer godt med den utviklingen vi har sett i ledigheten både i NAVs tall og NITOs statistikker. Det er likevel klare variasjoner mellom sektorer og landsdeler, så utviklingen er ikke like entydig over alt, påpeker Markussen.

Arbeidsgiverne oppgir mangel på kvalifiserte kandidater som årsaken til at de ikke får dekket behovet. Det pekes spesielt på at for få har riktig fagkombinasjon.

- Det kan tyde på at mange av de arbeidsledige NITO-ingeniørene ikke besitter den kvalifikasjonen eller fagkombinasjonen arbeidsgiverne er på jakt etter. Derfor har NITO arbeidet for at det skal bli enklere for mottakere av dagpenger å utvikle sin fagkompetanse i retning av behovene i arbeidsmarkedet, sier Markussen.

 

På spørsmål om det vil være behov for flere ingeniører om tre år, sammenliknet med i dag, svarer 49 prosent ja. 

Behovene er noe forskjellige i de ulike sektorene
Kommune: Bygg, veg, oppmåling, vann og avløp, kommunalteknisk, planlegging og geodata
Stat: Data og oppmåling
Privat: Data, elektro, elektronikk, maskin, kjemi, automasjon, energi/el-kraft og prosessfag
KS Energi: Data, elektro, energi/el-kraft og brann/sikkerhet

 

De arbeidsgiverne som oppga at de mener det er vanskelig å rekruttere ingeniører, ble spurt om hvilke konsekvenser dette har. 30 prosent svarer at de har oppgaver som da ikke blir løst. 

Fremtidig behov for ingeniører 2019.pdf

Om undersøkelsen

Det er Ipsos som på vegne av NITO hvert år gjennomfører en behovsundersøkelse blant over 700 arbeidsgivere. Undersøkelsen avdekker hvor lett eller vanskelig det er å få rekruttert den ingeniørkompetansen arbeidsgiverne har behov for.

Det blir i tillegg spurt om hva arbeidsgiverne legger størst vekt på når de rekrutterer og hvordan de oppfatter at arbeidsmarkedet for ingeniører vil være framover. Undersøkelsen blir brutt ned på forhandlingsområde, region og fylke.

Publisert: Sist oppdatert: