Gå til innhold
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ingeniørbehov i framtiden. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Politikk

Arbeidsmarkedet for ingeniører er i bedring - men for tidlig å friskmelde

Flertallet av ingeniørarbeidsgiverne NITO har spurt i sin årlige arbeidskraftundersøkelse, tror på behov for flere ingeniører framover, men det er klare variasjoner mellom sektorer og landsdeler.

Trond Markussen- NITOs behovsundersøkelse viser et fall i antall arbeidsgivere som synes
det er meget eller ganske enkelt å få tak i den ingeniørkompetansen de har
behov for. Det tyder på at arbeidsmarkedet for ingeniører er i bedring, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

 

I undersøkelsen svarer 34 prosent av de spurte at det er vanskelig å skaffe ingeniørarbeidskraft, noe høyere enn i fjor, mens andelen som sier det verken er enkelt eller vanskelig har økt med 9 prosent til 22 prosent.

- Disse funnene samsvarer godt med den utviklingen vi har sett i ledigheten både i NAVs tall og NITOs statistikker. Det er likevel klare variasjoner mellom sektorer og landsdeler, så utviklingen er ikke like entydig over alt. Det som har bekymret NITO en god stund er at langtidsledigheten ikke har blitt redusert i takt med ledigheten generelt i samme takt, påpeker Markussen.

Det kan tyde på at mange av de ledige NITO ingeniørene ikke besitter den kvalifikasjonen eller fagkombinasjonen arbeidsgiverne er på jakt etter.

Årsaken som oppgis for at det er vanskelig å finne ingeniører er mangel på kvalifisert arbeidskraft, og særlig mangel på riktig fagkombinasjon.

- Det kan tyde på at mange av de ledige NITO ingeniørene ikke besitter den kvalifikasjonen eller fagkombinasjonen arbeidsgiverne er på jakt etter. Det er derfor NITO har arbeidet så aktivt opp mot NAV og det politiske miljøet for at det skal bli enklere for mottakere av dagpenger til å vri sin kompetanse i retning av de behovene arbeidsmarkedet har.

Selv om det ser ut til at arbeidsmarkedet for ingeniører er i bedring er noen færre arbeidsgivere i år enn i fjor som tror de har behov for flere ingeniører om tre år enn i dag.

- Men, det er fortsatt over halvparten som tror de trenger flere, mens det kun er tre prosent som tror de trenger færre, sier NITO presidenten. Så fremtidsutsiktene er lysere, men det er fortsatt litt for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet for ingeniører helt

 

Behovene er noe forskjellige i de ulike sektorene
Kommune: Bygg, vann og avløp, planlegging og data
Stat: Data, bygg og elektro
Privat: Data, maskin, elektro og bygg
KS Energi: Elektro og energi/el-kraft
Spekter Helse: Bioingeniør, medisin-teknisk

 

Nytt av året er at ingeniørarbeidsgivere er spurt om hvordan de tror de blir påvirket av digitaliseringen i virksomhetene. Her svarer hver fjerde arbeidsgiver at de tror behovet for ingeniører vil vokse, mens bare tre prosent tror behovet vil bli mindre.

- Dette kan tyde på at for ingeniører vil digitalisering bidra positivt deres attraktivitet i arbeidsmarkedet, mener NITOs president. At stadig flere melder behov for datakompetanse tyder også på økt bevissthet om digitalisering.

 

Fremtidig behov for ingeniører 2018.pptx

 

 

Om undersøkelsen

Det er Ipsos som på vegne av NITO hvert år gjennomfører en behovsundersøkelse blant over 700 arbeidsgivere. Undersøkelsen avdekker hvor lett eller vanskelig det er å få rekruttert den ingeniørkompetansen arbeidsgiverne har behov for.

Det blir i tillegg spurt om hva arbeidsgiverne legger størst vekt på når de rekrutterer og hvordan de oppfatter at arbeidsmarkedet for ingeniører vil være framover. Undersøkelsen blir brutt ned på forhandlingsområde, region og fylke.

Publisert: Sist oppdatert: