NITO-medlemmer i gruppe. Foto: Tom Haga

Dine svar er verdifulle. Takk for at du svarer på undersøkelsen.

Her er noen av sakene vi har brukt til å snakke ingeniørenes sak i norske medier den siste måneden:

Hjelper arbeidsledige ingeniører til å ta steget til andre bransjer

- Jeg reagerer på at det finnes holdninger om at oljeingeniører stiller bakerst i køen når de søker jobb i andre bransjer utenfor oljeindustrien, sier Kurt Harald Aase til RA.

Les saken i Dagsavisen

- Ting er verre enn verst

Norges største fagorganisasjon for ingeniører ser ingen lysning i situasjonen i arbeidsmarkedet. 2015 var året hvor alle ropte høyt om den økende ledigheten i landet som følge av det kraftige fallet i oljeprisen.

Les saken på E24

Frykter lavere pensjon

Regjeringen har varslet strengere krav for norske pensjonskasser. Det vil koste både pensjonister og bedrifter dyrt, mener blant annet LO, NHO og Pensjonistforbundet. - Det vi oppnår her er at alle taper på det.

Les saken på NRK

 

Også som grunnlag for innspill til politikere

Her er noen av sakene vi har spilt inn til norske politikere og myndigheter:

Høring – Nye kapitalkrav for pensjonskasser

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Høringsuttalelse- Organisering av eiendomsoppmåling. Forslag til endring i matrikkelloven

Høringssvar NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Se NITOs temasider for politikk

Se alle våre aktuelt-saker