I år er det valgår i NITO BFI, og høsten 2022 skal det velges nytt fagstyre og yrkesetisk råd. 

Lisa Husby, instituttleder NITO Bioingeniørfaglig institutt.
Lisa Husby, instituttleder NITO Bioingeniørfaglig institutt.

- Er du medlem kan du sammen med et annet NITO BFI-medlem fremme forslag på kandidater til de ulike vervene. Det er lov å foreslå flere kandidater. Ønsker du selv å stille til valg, må du sørge for å bli foreslått som kandidat innen søndag 26. juni.

- Rekrutteringskomiteen vil stå på til siste sekund, og vil være tilgjengelig for innspill til kandidater helt til fristen går ut, sier Husby.

Kontakt rekrutteringskomiteen

Er du interessert i å stille til valg, eller har kandidater du ønsker å nominere? Ta kontakt med rekrutteringskomiteen:

- Vi trenger medlemmenes hjelp til å få fram de gode og motiverte kandidatene til de viktige vervene som skal fylles. Har du en ambisjon om å utgjøre en forskjell for faget, eller kjenner til en kollega som du tror kan gjøre en god jobb med å fremme og utvikle faget, så vil jeg oppfordre til at man bruker muligheten nå, sier Husby.

Les mer om BFI-valget og hvordan valget foregår

God arena for å utgjøre en forskjell

Hun er opptatt å formidle at både fagstyret og yrkesetisk råd er arenaer hvor man kan utgjøre en forskjell:

- Når NITO gir innspill til regjeringens høringer, statsbudsjettet eller andre politiske prosesser, så er både fagstyret og yrkesetisk råd blant premissleverandørene.

Om NITO BFIs rekrutteringskomite: Søker ingeniører som brenner for fag og profesjon (bioingenioren.no)

Hva gjør fagstyret og yrkesetisk råd?

Fagstyret bestemmer blant annet hva som skal være NITO BFIs satsingsområder, de gir innspill til politiske høringer og deltar i internasjonalt arbeid.

Yrkesetisk råd (YER) gir råd og veileder organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål. YER bistår også BFIs fagstyre i arbeidet med å øke bevisstheten rundt etikk og etiske dilemmaer for bioingeniører.

- Til de ulike vervene ser vi etter kandidater som har meninger om både bioingeniørenes plass i helse-Norge og hvordan BFI best mulig kan jobbe til yrkesgruppens beste, samt kandidater med en grunnleggende interesse for etiske spørsmål, avslutter Husby.

Bioingeniørfaglig institutt