NITO har nettkurs innenfor ulike fagområder som kan gjennomføres når som helst, hvor som helst og i et tempo som passer din hverdag.

Se alle våre nettkurs

Prosjektledelse

Sertifiseringkurs

 • The Project Academy: Lyst til å sertifisere deg som internasjonal prosjektleder? Ta vårt splitter nytt engelske kurs i prosjektledelse.
 • PRINCE2 Foundation og Practitioner: PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode, og sertifisering, som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte. Velg om du tar et av kursene, eller kjøper begge som en kurspakke til rabattert pris. 

Andre prosjektledelseskurs

 • NITO Prosjektskole: Vi gir deg solid kompetanse til å skape resultater i ethvert prosjekt gjennom vårt unike opplæringsprogram i prosjektledelse.
 • Innføring i prosjektledelse: Kurset for deg som trenger grunnleggende kompetanse i prosjektledelse.
 • Prosjekteierstyring: Som prosjekteier skal du prioritere riktige prosjekter og sørge for gode resultater. Lær om prinsippene bak god prosjekteierstyring.
 • Agil prosjektledelse: I en verden preget av høy endringstakt bør du kjenne til agil prosjektmetodikk, hvis du skal lykkes med prosjekter. Ved å lære mer om den agile arbeidsmetodikken har du et godt utgangspunkt.
Ledelse og personlig utvikling
 • Lederskolen: Kurspakken som gjør deg til en attraktiv og trygg leder som er rå på å skape resultater gjennom andre.
 • God ledelse – hva skal til for å lykkes?: Kurset for deg som er ny eller erfaren i lederrollen og ønsker å utvikle deg som leder.
 • Mangfoldsledelse: Kurset hjelper deg å heve din mangfoldskompetanse og legge tilrette for verdiskaping.
 • Stressmestring og prestasjon: Uansett hva jobben din er, er sjansen stor for at du opplever stress fra tid til annen. Ta kontroll over hverdagen med NITOs kurs i stressmestring.
 • Selvledelse: God ledelse starter med selvledelse. Lær metoder og strategier for å lede og motivere deg selv, slik at du når målene du setter deg.
 • Kommunikasjon: Roter du det ofte til i din kommunikasjon eller har et ønske om å kommunisere slik at du får større gjennomslagskraft?
 • Teamledelse: Vil du få fram det beste hos andre og skape suksessrike team hvor mestring og trivsel står i fokus?
 • Konflikthåndtering og hersketeknikker: Bli bedre på å håndtere konflikter og personer som utsetter deg for hersketeknikker.
IT, IKT og digitalisering
Dronekurs
Innkjøp og anskaffelser
 • Innkjøpsskolen: Kurset for deg som har behov for grunnleggende innkjøpskompetanse og/eller ønsker å bli tryggere i din rolle som innkjøper, enten du jobber i privat næringsliv eller med offentlige anskaffelser.
 • Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis): Kurset er for deg som allerede kjenner godt til innkjøpsrutiner og – arbeid, men som ønsker å bli sertifisert i offentlige anskaffelser (SOA Basis).
 • Innkjøpsskolen + SOA Basis: Kurspakken for deg som har behov for generell innkjøpskompetanse og samtidig ønsker en sertifisering innen offentlige anskaffelser.
 • Bærekraftsskolen (SOA Bærekraft): Kurset for deg som jobber med innkjøp og ønsker å heve din kompetanse og bli sertifisert innen bærekraftige anskaffelser, enten du jobber i privat næringsliv eller med offentlige anskaffelser. 
 • Sertifiseringskurs i SOA Basis og SOA Bærekraft: Kurspakken gir deg innkjøpskompetansen du trenger for å sertifisere deg både i offentlige anskaffelser (SOA Basis) og som innkjøper med høy kompetanse innen bærekraft (SOA Bærekraft).
 • Innkjøpsskolen + Bærekraftskolen (SOA Bærekraft): Kurspakken for deg som har behov for generell kompetanse i innkjøp, og som ønsker å bygge på med kompetanse innen bærekraftige anskaffelser.
Sirkulær økonomi
 • Sirkulær økonomi: Skal bedriften din omstille seg til å bli mer sirkulær, men mangler kunnskap om hvordan? Ta kurset og bli en sirkulær endringsagent!

Få støtte fra din arbeidsgiver

At du utvikler deg faglig er fordelaktig både for deg og arbeidsgiver. De fleste arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Hør derfor med lederen din om støtte til kompetanseutvikling. Usikker på hva du skal si til lederen din? Se i kursartiklene etter argumenter for hvorfor kurset er relevant for deg og din arbeidsplass.

Få støtte fra NITO

Er du arbeidsledig kan du søke om støtte til kompetansehevende kurs fra NITO.

Har du innspill til kurs? Send en mail til