Gå til innhold
Politikk

Status på arbeidsmarkedet

Ved inngangen til 2017 er de økonomiske utsiktene i et globalt perspektiv svært sammensatte og preget av motsetninger. Oljenedturen og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi.

På tross av all usikkerheten anslår vi at ingeniørledigheten vil stige noe framover, men at vekstraten vil avta, for så å stabilisere seg og begynne å synke fram mot jul.

Status på arbeidsmarkedet våren 2017Forside rapport

«Status på arbeidsmarkedet» er en halvårlig publikasjon om tilstanden i og utsiktene for økonomien og arbeidsmarkedet framover.

Vårens 2017s «Status på arbeidsmarkedet» belyser hvor usikker den økonomiske utviklingen framover er. Med ny president i USA, forhandlinger om Storbritannias uttreden av EU, nasjonalistiske strømninger i flere store økonomier og et stadig viktigere Kina, er det vanskelig å komme med klare prediksjoner.

I en liten åpen økonomi som den norske er arbeidsmarkedet avhengig av etterspørsel etter norske varer ute og norske produsenters konkurranseevne på hjemmebane.

NITOs ulike politikkområder

Andre aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: