Verdens vanndag (World Water Day) retter ofte oppmerksomheten mot mangelen på rent vann. Helsen vår, tilgang på mat, stedene vi bor, økonomisk vekst og økosystemer er alle avhengige av tilgang til rent drikkevann.

På grunn av rask befolkningsvekst, mer tørke som følge av klimaendringer og andre utfordringer som påvirker naturressursene, har verdien av vann økt drastisk. Ja, FN går så langt som å si at vann er jordas mest verdifulle ressurs.

Derfor handler også FNs sjette bærekraftsmål om «rent vann og gode sanitærforhold». Ingeniørkompetanse er avgjørende for å nå dette målet.

Øke kunnskapen om vanntilgang

Som Mark Knopfler synger i klassikeren Brothers in Arms: "We have just one world, but we live in different ones".

Verdens Vanndag har som mål å sette fokus på hvor viktig det er å finne løsninger på problemstillinger knyttet til rent drikkevann og ordentlige toalett- og sanitærforhold i verden.

Å ha rent vann i springen tar vi nesten som en selvfølge i Norge. Vi bør absolutt trekke fram hvor god jobb ingeniørene og vannverksarbeiderne gjør for våre liv. De sikrer at vi har tilstrekkelig vann av god kvalitet i kranene, og fortjener en stor takk fra oss alle.

Særlig under pandemien har vi sett hvor viktig trygge drikkevannskilder kan være for å unngå sykdom og smitte.

Men det er ikke slik for alle. Kamp om knappe vannressurser rammer i dag to milliarder mennesker.

-  Fortsatt lever en av ti mennesker i verden uten tilgang til rent vann. Det har enorme konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet, og hvert år dør millioner av mennesker - de fleste av dem barn - på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold, sier Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i Ingeniører uten grenser (IUG).

- I krig og katastrofer er også rasering av vannforsyning kanskje det som gir raskest ødeleggende effekt for et samfunn, legger hun til.

Ingeniørene bidrar til rent vann

Helt siden (IUG) startet opp i 2011 har NITO vært en aktiv støttespiller. Flere av menneskene som startet IUG var ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. NITO bidrar hvert år med økonomisk støtte til IUG og deres viktige arbeid.

I tillegg inkluderer NITOs samarbeidsavtale med IUG et øremerket tilskudd til «Master med mening», som er spesielt tilrettelagt for medlemmer i NITO Studentene.

- Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er avgjørende for folks helse, og dette er noe som mange ingeniører brenner for og bidrar direkte til med sin kompetanse. Vi er stolte av samarbeidet vårt mellom NITO og IUG, sier president i NITO, Trond Markussen.

NITO-president-Trond-Markussen.jpg
NITO-president Trond Markussen.

Ifølge Sturmair betyr støtten mye for IUG, som er en liten organisasjon som er avhengig av samarbeidspartnere og givere for å kunne gjennomføre gode prosjekter og oppdrag.

- I mange av landene hvor IUG jobber er vannproblematikk en del av flere langsiktige utfordringer. Vi jobber derfor med å sikre vannkvalitet, tilgang til rent vann og lagring av vann for å sørge for tilstrekkelig vannforsyning gjennom hele året.

- FNs bærekraftsmål nummer seks forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030, og i IUG Norge bidrar vi til dette gjennom humanitær ingeniørinnsats, avslutter hun.

Ønsker du å støtte IUG i dette arbeidet, kan du bli Teknologivenn, og lese mer om deres prosjekter her

Slik skal ingeniørstudentene løse miljøproblemer i Tanzania