Helsen vår, tilgang på mat, stedene vi bor, økonomisk vekst og økosystemer er alle avhengige av tilgang på rent vann.

På grunn av rask befolkningsvekst, mer tørke som følge av klimaendringer og andre utfordringer som påvirker naturressursene, har verdien av vann økt dramatisk. Ja, FN går så langt som å si at vann er jordas mest verdifulle ressurs.

Derfor handler også FNs sjette bærekraftsmål om «rent vann og gode sanitærforhold». Ingeniørkompetanse er avgjørende for å nå dette målet.

Har du tenkt på hva vann egentlig betyr for deg?

Rent vann i springen tar vi nesten som en selvfølge i Norge. På verdens vanndag fortjener ingeniørene og vannverksarbeiderne som sikrer at vi har tilstrekkelig vann av god kvalitet i kranene, en stor takk fra oss alle. Særlig under pandemien har vi sett hvor viktig vann kan være for å unngå sykdom og smitte.

Men det er ikke slik for alle, selv i 2021. Kamp om knappe vannressurser rammer i dag to milliarder mennesker.

- Fortsatt lever en av to mennesker i verden uten tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann er en menneskerett. Manglende tilgang har enorme konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet, og hvert år dør millioner av mennesker på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold, forteller Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i Ingeniører uten grenser (IUG).

Marianne-Nilsen-Sturmair-og-Seinar-Sørøie.jpg
 Marianne Nilsen Sturmair sammen med generalsekretær i NITO, Steinar Sørlie.


Ingeniørene trår til

Helt siden (IUG) startet opp i 2011 har NITO vært en aktiv støttespiller. Flere av menneskene som startet IUG var ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. NITO bidrar også hvert år med 200.000 kroner til IUG for å støtte deres arbeid.

I tillegg inkluderer NITOs samarbeidsavtale med IUG et øremerket tilskudd til «Master med mening», som er spesielt tilrettelagt for medlemmer i NITO Studentene.

- Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er avgjørende for folks helse, og dette er noe som mange ingeniører brenner for og bidrar direkte til med sin kompetanse. Dette blir spesielt tydelig når vi står midt i en pandemi der håndvask er så viktig for å stoppe smitte og spredning av koronaviruset. Vi er stolte av samarbeidet vårt mellom NITO og IUG, sier president i NITO, Trond Markussen.

NITO-president-Trond-Markussen.jpg
NITO-president Trond Markussen.

- Støtten betyr mye for oss og som en liten organisasjon er vi avhengige av samarbeidspartnere og støttespillere for å planlegge og gjennomføre gode prosjekter og oppdrag.

- Vi bidrar i flere prosjekter med fokus på vannkvalitet, sikre tilgang til rent vann og lagring av vann for å sørge for tilstrekkelig vannforsyning gjennom hele året. FNs bærekraftsmål nummer seks forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Vi i IUG Norge arbeider for å bidra til nettopp dette, avslutter Sturmair.

Ønsker du å støtte IUG i dette arbeidet, kan du bli Teknologivenn, og lese mer om deres prosjekter her.