Gå til innhold
Fagmiljøer

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

Vi brenner for bioingeniørenes interesser! BFI representerer 7100 bioingeniører over hele landet. Vi er bioingeniørenes stemme i helsepolitikken, og jobber med rekruttering, utdanning og fagutvikling.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) – en selvstendig faglig enhet i NITO

Instituttet ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser, og har 5500 yrkesaktive medlemmer og over 1500 student- og pensjonistmedlemmer.

Helse- og utdanningspolitikk er sentrale arbeidsområder i BFIs virksomhet. Instituttet eier og gir ut det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren.

Visjon og formål for BFI

Bioingeniørfaglig institutt

Nyhetssaker fra Bioingeniørfaglig institutt

Lisa Husby. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Hvem blir årets bioingeniør 2021?

Prisen tildeles en bioingeniør som gjennom sin faglighet, formidlingsevne, synlighet eller på andre måter har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget.